Csaba testvér és a dévai gyermekek gyönyörködni tanítanak

Kategória: Csaba testvér elmélkedései Találatok: 841

b_300_300_16777215_00_images_stories_Csaba_levelek_Vegyes_b_pio-haz-bojte-ba-13.jpgVarázslatos hangulatot teremtettek és sok érzelmet mozgattak meg a Szent Ferenc Alapítvány Déván élő gyermekei és fiataljai a székelyudvarhelyi Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban kedden este. Böjte Csaba ferences szerzetes 2019-re szóló útravaló kérdései: Hogyan látjuk szülőföldünket; tudunk-e gyönyörködni lankáiban, a Küküllőben, a Hargitában?

 
 
Csaba testvér elmélkedése:
Felvétel: Gyermek Jézus Studió
A Párbeszéd a Végtelennel, keresztény misztika a szent karácsony fényénél hívó gondolatú est elején László Attila, a székelyudvarhelyi-szombatfalvi egyházközség plébánosa a nyitott szívvel való várakozásra buzdította a szépszámú résztvevőt. Látván az előadásra készülő gyermekeket, úgy érezte, szemükben Isten tekintete csillan vissza. Melyiket a kilenc közül? Jókai Mór Melyiket a kilenc közül című elbeszélésének színpadi változatát mutatták be a dévai gyermekek – sok dalbetéttel, átéléssel, derűvel és humorral. A minden korban időszerű üzenet, mely szerint a szabadon szálló énekszó drágább a világ minden kincsénél, könnyeket fakasztott.

Csaba testvért is szíven ütötte a darab egyik betétdala: a szeretetkabátról szóló. Páll Éva nevelő növendékei közül a legkisebb szereplő ötéves, a nagyobbak középiskolások – mindannyian a dévai Téglás Gábor Gimnáziumba járnak. Bemutatkozásukból kitetszett, milyen sok településről kerültek a Szent Ferenc Alapítvány védő, óvó „szeretetkabátja” alá – Petrozsénytól, Hunyadon, Segesváron, Székelyudvarhelyen, Vargyason át Déváig. Kivétel nélkül nagycsaládból származnak. Hat, nyolc vagy annál több testvérük közül többekkel együtt nevelkednek Déván. A gyermekeknek a Csaba testvér kérdéseire adott rövid válaszokból kiviláglott az is, miről szólnak a Szent Ferenc Alapítvány hétköznapjai: tanulnak, fejlődnek a nehéz sorsú gyermekek, és kibontakoztathatják tehetségüket. Ezúttal az énekelni, színházasdit játszani szeretők nyűgözték le a közönséget. 
2019 – a mennyei Atya éve Böjte atya meghirdette jövőre a mennyei Atya évét, amelynek során lehetőséget kínál az Ő szép tulajdonságainak átelmélkedésére. Udvarhelyen kiemelte Istennek a gyönyörködni tudó képességét – amint a teremtés befejezésekor tudott gyönyörködni a megvalósultakban, avagy a Szentírás tanúsága szerint Fiában is. Jézus szintén örömét lelte a világban, és szépen beszélt róla.
A folyton panaszkodóknak, a negatívumokat felnagyítóknak és mindannyiunknak követendő az isteni szemléletmód. Gyönyörködni saját munkánk eredményeiben, szépen beszélni azokról, akiket Isten mellénk rendelt és örömünket lelni abban a világban, amelybe a Gondviselés belehelyezett.
www.szekelyhon.ro