A nagyszülőkért imádkozunk

Kategória: Csaba testvér elmélkedései Találatok: 103

b_300_300_16777215_00_images_stories_Alapitvany_Hirek_116341418_1869613176513871_7551969858128657752_n.jpg12.30 Szentmise - Szent Anna és Szent Joákim emléknapján egyfelől a nagyszülőkért imádkozunk, másfelől a magunk nagyszülői hivatására készülünk tudatosan! Igen, jó, lelkiismeretes, tisztességes nagyszülőkre nagy szükség van! Én Antal atyában ismertem meg egy igazi nagytatát. Írtam is az ő jellemző tulajdonságai alapján egy kilencedet a nagyszülői hivatásról, melynek harmadik fejezetét itt megosztom! A könyvet meg lehet rendelni az alapítványunktól! Istenünk áldd meg a nagyszüleinket és segíts, hogy mi is Szent Anna és Szent Joákim lelkületű szent nagyszülők legyünk!

Szeretettel, 

Csaba t. a nagytata
2020 július 26.

 

III. Ajándékot adva, mindenki számára ajándékká válni 
Életrajzi adatok: Antal atya csendesen félrevonult a szobájába, s megfogalmazta mindazt, amit unokáinak, dédunokáinak mondani szeretett volna: "Üzenet az ifjúságnak". Szépen megtervezett, versbe szedett gondolatokat tartalmazó igényes könyv. Miután kijött a nyomdából megkért, hogy vigyem el őt a könyvekkel Székelyföldre! Fent a Libánban bérelt egy kis szobát, ahol mindent szépen megszervezett, majd hosszan járta a környékbeli papságot, s mindenkit személyesen meghívott egy ebédre. Figyelmesen pisztrángot vásároltatott és egy kedves családot keresett, akik nagylelkűen elkészítették a finom ebédet. Az összegyűlt paptestvérekkel adomázva, tréfálkozva, jókedvűen elköltötte az ebédet, majd a kávé felszolgálása után szót kért, elővette kis könyvecskéjét, s abból felolvasva elmondta, hogy bíznunk kell az ifjúságban, unokáinkban, mert ők Isten legdrágább ajándékai. Bölcsen, okosan érvelt, bizalommal, jókedvvel tanított bennünket, de úgy, mint egy igazi kisebb testvér. Most is fülembe csengnek igényesen, szép verssorokba öltöztetett gondolatai. Beszédét azzal zárta, hogy ő ezt a könyvecskét 10 ezer példányban kiadatta összegyűjtött nyugdíjából s így egy lejbe (25 eurocentbe) kerül darabja. Arra kérte az atyákat, vigyenek magukkal annyit, ahány fiatal van a plébániájukon, s adjanak mindenkinek, és ha netalán nem tudnák kifizetni az egy lejt, akkor fogadják el tőle ajándékként. (Jelzem azt, hogy 16 lej egy csomag cigaretta ára). 
Elmélkedés: Isten, mint minden hivatást, a nagyszülői hivatást is azért adja, hogy általa gazdagabbá tegyen, hogy szebb legyen e Föld, boldogabbak legyenek az emberek, ragyogjon örömében az egész világ. Isten azt szeretné, hogy a nagyszülők, akár a tengeren a mentőcsónakok, életet mentsenek, biztonságot jelentsenek az unokáknak. Ahogy az orvos a gyógyírt a sebre jó szándékkal, a beteg gyógyulásáért teszi, ugyanúgy az Isten a nagyszülőket, az unokái számára ajándéknak szánta. Jézus Krisztus nem ítélő bírónk, hanem gyógyító orvosunk. Az unokák hiányosságait, kisebb, nagyobb gyarlóságait látva, Antal atya példájára mi is próbáljuk meg a nekünk adott talentumokat felhasználva, a tőlünk telő legszebb bölcs gondolatainkat érthető, világos, vonzó formába öltöztetve, mint gyógyírt eljuttatni az utánunk jövő generációknak. 
Könyörgés: Jóságos Istenem. Csodállak téged, hogy végtelen türelemmel életed utolsó órájában még a kereszten is ajándékká tudtál válni a számunkra. Alázattal arra kérlek, erősítsd meg a kedves nagyszülői korba jutott testvéreimet, hogy életük utolsó éveiben, ne számon kérjenek, zsémbesen ítélkezzenek, hanem nagylelkűen ajándékot adva ők maguk is a te drága ajándékaiddá válva éljék életüket. Segíts, hogy ne vészhozó komor felhőként nehezedjünk unokáink életére, hanem e mai sötét világban mi lehessünk számukra a ragyogó hajnalcsillag, egy biztos fény az alagút végén!!
Kép: Egy jóságos nagymama, 2020-ból.