8. hét: Gyermekeiről gondoskodó mennyei Atya

Kategória: Mennyei Atya éve Találatok: 917

b_300_300_16777215_00_images_stories_Igaz_Pedagogia_52173564_1021184154672641_1773030012379725824_n.jpgNem vagyunk árvák! Teremtő Istenünket nem hiába szólítjuk mennyei Atyának, hisz Ő valóban, a szó legigazibb értelmében Atyánk, életet adott nekünk és gondoskodó szeretettel létben is tart! Istenemhez, mint szerető, minden gondban, bajban mellettem álló Atyámhoz forduljak bizalommal! Mindaz a szép szülői vonás mi bennem, szüleimben ott lobog, ajándék! Ki adhatta szíveinkbe a gyermekeinkről gondoskodó szülői jóságot? Csak az adhat egy - egy szép erényt, akiben mindez tökéletes, végtelen mértékkel megvan! Minden atyai, anyai szeretet mit itt a földön láthatunk, az csak gyér vízfénye a mennyei Atyánk irántunk való gondoskodó, gyermekeit féltő jósággal átölelő, gyönyörködve magasba emelő szeretetének! 

Ezen a héten nem csak imádságos szeretettel elmélkedni akarunk Istenünknek irántunk való végtelen jóságáról, atyai szeretetéről, hanem mi magunk is tudatosan gyakorolni fogjuk a gondoskodó atyai szeretetet! Viseljük figyelmes törődéssel gondját mindazoknak kiket Isten ránk bízott, és nem csak vér szerinti rokonainknak akarunk jóságos szülei, nagyszülei, nagybátyjai, nagynénjei lenni, hanem keresztgyermekeinknek sőt a barátainknak is, a lelki gyermekeinknek, a munkahelyen a ránk bízott beosztottainknak is! Atyja vagyok az általunk létrehozott, megépített, szüleinktől, őseinktől örökölt anyagi, tárgyi dolgoknak is, otthonomnak, a használati cikkeimnek, ruháimnak, mindannak minek tulajdonosa vagyok, még drága szülőföldemnek is gondviselő atyja vagyok! 
Gyermeki bizalommal szaladjak mennyei Atyánk kitárt karjai közé, és a gondoskodó atyai szeretetben megfürdetve lelkemet, én is kezdjem el tudatosan gyakorolni a jóságos gondviselő atyai, anyai szeretetet!
Isten áldása vezesse lépteinket ezen a héten is, 
Csaba t.