10. Vasárnap - közös mennyei Atyánk tiszteletére szentelt hét! Az egyetemes szeretet hete!

Kategória: Mennyei Atya éve Találatok: 975

b_300_300_16777215_00_images_stories_Igaz_Pedagogia_fullsizeoutput_2745.jpegAz Úr 2019. esztendejében, az év 10. vasárnapján, Afrikában együtt imádkoztunk szentmisében sok-sok helybeli aranyos gyermekkel, fiatallal, színes bőrű kereszténnyel!  Nagyon különböző kultúrából jöttünk, nyelvünk, bőrszínünk, minden egészen más, másképp énekeljük a szertartás állandó részeit, a Dicsőséget, a Credót, az Isten Bárányát, de minden különbség ellenére világosan éreztem, hogy a lényeg ugyanaz! Mindannyian ugyanannak a jóságos, szeretetet adó és imádó szeretetre vágyó mennyei Atya gyermekei vagyunk!

Jó volt átélni teremtő Istenünk egyetemes atyai szeretetét. Ültem az áldozás utáni rövid csendben a színes bőrű ferences paptestvérem mellett a zsúfolásig megtelt templom belsejében, és egy kimondhatatlan öröm töltötte be a szívemet, valamit megértettem abból az örömből, amit Isten átél akkor, amikor mi nyelvre, bőrszínre, kultúrára való tekintet nélkül jó testvérekként szeretni tudjuk egymást! Megvagyok győződve, hogy a legtisztább Istentisztelet, amit adhatunk Teremtőnknek, ha békében, egymást elfogadva szeretjük egymást! Biztos, hogy fontos a nyelv, a liturgián elhangzó imák, énekek ősi szépsége, a szertartás összeszedett végzése, de a legfontosabb, hogy egymást jó testvérekként elfogadjuk és szeressük! Ha ez hiányzik ez a testvéri egymásra figyelés, akkor a farizeusok bűnébe esve elsodródunk a szeretet Istenétől! 
Az egyetlen mennyei Atya gyermekei vagyunk mindannyian, e hatalmas, mindent meghatározó igazság gondolkoztasson el és döbbentsen rá, hogy az egyetlen járható út mely az üdvösségre vezet, az egyetemes mindenki felé lobogó őszinte szeretet! Legyetek tökéletesek, - kéri tőlünk Jézus Krisztus - akárcsak a mennyei Atya! Akkor hajrá, induljunk el és tágítsuk tudatosan a szívünket a mennyei Atyánk mindannyiunkat egyformán szerető, végtelen  szerető szívének példájára! Vágyva vágyjunk jó testvérek lenni! Egymást elfogadva, váljunk napról napra a kölcsönös szolgáló szeretetre készségessé! Lobogjon a szívünkben az egyetemes testvéri szeretet, anélkül, hogy belenyúlnánk Istenünk bölcs rendjébe, ki mindannyiunkat megajándékozott nem csak léttel, de drága szülőfölddel is, melyhez ragaszkodnunk kell!!
Isten képére és hasonlatosságára születtünk! Ragyogjon fel a mi arcunkon is az egyetemes szép szeretet, a Teremtő Istenünk gyönyörű szép vonása,
Csaba t.