KÁNYÁDI SÁNDOR születésnapja. 92 éves lenne

Nyomtatás

b_300_300_16777215_00_images_stories_Igaz_Pedagogia_kanyadi_ff.jpg1929. május 10-én született az udvarhelyszéki Nagygalambfalván, székely középparaszti családban, de május 11-re fogadták el a keresztlevelét, Kányádi Alexandru néven. Mivel születése tényleges napja a román királyság megalakulásának ünnepe is volt, a helybeli őrmester nem engedélyezte, hogy egy „bangyin", azaz „hazátlan", a születésével megbecstelenítse a román nemzetet. Sándor pedig az érvényben lévő román törvények miatt nem lehetett.Nagygalambfalva csaknem színmagyar falu. 1334-ben Galamb néven említik először  és ami biztos hogy már 1566 -ban volt magyar iskolája .

Kányádi Sándor a mai magyar költészet legnagyobb alakja volt.
Költészetének témája , az anyanyelv megtartó ereje az erdélyi kisebbségi lét.
Műveit angol, észt, finn, francia, német, norvég, orosz, portugál, román és svéd nyelvekre is lefordították. Életműsorozatát a Helikon Kiadó 2007-től adta ki.
"Ó, szép szavak barokkos balzsama, -
ne hosszabbítsd a kínjaim!
A féligazság:
múló novokain.
Az egyenes beszéd,
nekem csak az a szép."
Egyik legszebb legmegrázóbb verse a Nyerges tető amiben a székely hősiességnek állít emléket. A Nyerges  tetői csata , olyan példája a székely hazaszeretetnek  , amire a történelemben ritkán van példa 
Jártam Nyerges tetőn kétszer is . Ott mindig eszembe jutottak Kányádi Sándor sorai
"Úgy haltak meg a székelyek,
mind egy szálig, olyan bátran,
mint az a görög háromszáz
Termopüle szorosában.
Nem tud róluk a nagyvilág,
hőstettükről nem beszélnek,
hírük nem őrzi legenda,
dicsőítő harci ének,
csak a sírjukon nőtt fenyők,
fönn a tetőn, a nyeregben,
s azért zöldell az az erdő
egész Csíkban a legszebben."
2018  jún 20-án halt meg   89 évesen  .
Szülőfalujában, Nagygalambfalván helyezték végső nyugalomra.
A Kossuth-díjas költőt, a nemzet művészét szerény, ökumenikus szertartással búcsúztatták. Ravatalánál Kányádi György Attila református lelkipásztor és Böjte Csaba ferences szerzetes mondott gyászbeszédet, munkásságát pedig Dávid Gyula irodalomtörténész méltatta.