Egy új imádság Assisi Szent Ferenctől

b_300_300_16777215_00_images_stories_Szent_Szentiras_SztFerencIma.jpgEgy Szent Ferencnek tulajdonított ima szövegét fedezte fel Aleksander Horowski atya, a Kapucinus Történeti Intézet elnöke és a Bibliographia Franciscana szerkesztője a madridi Nemzeti Történeti Levéltárban (Archivo Histórico Nacional), egy olyan kézirat vizsgálata során, amelyben Szent Klára Végrendeletének átirata található.

Az imádság első, kezdetleges fordítását adjuk közre.
Ti, emberek fiai,
dicsérjétek a dicsőség Urát mindenek felett,
magasztaljátok őt és ujjongással övezzétek!
Dicsőítsétek őt mindörökkön örökké,
hogy minden tisztelet és dicsőség a magasságban Istené legyen,
a mindenható Teremtőé,
a földön pedig legyen béke a jóakaratú embereknek!
E békeszerző Király a legdicsőségesebb,
minden királyt felülmúl az egész világon.
Urunk, Istenünk, Teremtőnk, Megváltónk és Üdvözítőnk,
Tanácsadónk és csodálatos Törvényhozónk!
Szent Ferenc imája.