Bővebben: Tanulmányúton!! Egy gyönyörű szakiskolában jártunk Frankfurt mellett! Itt a diákok keze munkája egyenesen a boltba megy, és a megvásárolt, kifizetett termék alapján kapják a diákok a diplomát!! Házasságkötő terem is van az iskolán belül, nembeszélve vendéglőről, bevásárlóközpontról stb. Az oktatást és a valós életet egymáshoz közelebb kell rángatni Erdélyben is, mert ha egy iskola, csak az iskoláért van, akkor társadalmunk összeomlik!
Hála és köszönet a Kortmann házaspárnak a vendéglátásért, idegenvezetésért!!
Örömteli szívvel,
Csaba t.

Bővebben: Imádkozzunk a hivatásokért!1983-89 közt együtt tanultunk Gyulafehérváron, most július 5-én lesz újból osztálytalálkozónk. 
Imádkozzunk a hivatásokért! A múltra örömmel emlékezve, 
Csaba t. 
Első sor: Balról jobbra: Timár Mátyás, Diák Péter, Demsa Pál, Curaliuc Demeter, Wonert László, Check László, Fekete Tamás, Kapor János. 
Második sor: Csergő Ervin, Ciuraru János, Botár Gábor, Varga Vince, Böjte Csaba, Szabó Ernő, Major Sándor, Balázs Ferenc, Hársfalvi Ottó, Ciobotaru Simon, Melega Péter, György Imre, Salamon József, Mátyás Károly, Fejér Lajos.

 

Bővebben: Gyönyörű buszA Homm KFT szárnyakat adott a vágyainknak, azzal, hogy a gyerekeinket megajándékozta egy gyönyörű busszal! Szinte nem is jön, hogy higgyük, hogy vége  a pandémiának és útra kelhetünk, kimerészkedhetünk a nagyvilágba!! Isten áldását kérem Homm Károlyra és az ő nagylelkű társára Tóth Balázs úrra és a KFT minden egyes alkalmazottjára, sőt a vállalkozás tulajdonában lévő 400 buszon utazó minden egyes utasra!! 
Hálás szeretettel, 
Csaba t. 

Bővebben: Déván Déván "Munkatábor" van! Pécsi Szakiskolás diákok két nagyszerű tanárral, a mi gyerekeinkkel a lépcsőházat festik, színezik ki!
Gratulálok a Szászvárosi gyerekeknek, nevelőknek az érdekes, izgalmas munkához! 
Remélem, hogy megtanulják és megszeretik a szobafestést, a mázolást a fiúk!! 
Vezesse őket a jó Isten a becsületes munka útján, 
Csaba t.

Bővebben: Emlékmű szentelésCsobánkán a hajdani Prohászka Ottokár püspök úr által építtetett hadiárvaház emlékművét szépen felújították, és a polgármester kérésére a dévai gyermekotthon lakóival szépen újra szenteltük!! Adná az Isten, hogy itt a Kárpát medencében soha senkinek ne kelljen hadi árvaházakat létesítenie!!
A megható ünnep végén útra keltünk, és Istennek hála szerencsésen haza is érkeztünk Dévára!! 
Lefekvés előtt imádságos szeretettel gondolunk mindazokra, akikkel jószerencsénk e hosszú út során összehozott! 
Hálás szeretettel, 

Csaba t.

Bővebben: Köszönet mindenértKöszönöm, hogy megtanított emberül élni és másokat megbecsülni!
Köszönöm, hogy mindig átsegített az élet nehéz időszakain.
Köszönöm, hogy megtanított nézni és figyelni, gondolkozni, kérdezni és felelni.
Köszönöm, hogy akkor, amikor a világ összeesküdött ellenem, sugárzó mosolyt küldött felém és bátorított, erőt adót !Köszönöm, hogy gyengéimet, hibáimat mindig diszkréten kezelte.
Köszönöm, hogy felismerte a pillanatot, amikor már egyedül is elboldogultam a világgal és elengedte a kezem.
De sohasem hagyott magamra teljesen !
Ezen a különleges napon köszöntöm szeretettel !

Bővebben: Székely vágtaAzt nem tudjuk, hogy Attila hunjai és Árpád honfoglaló népe hogyan érkezett a Kárpát-medencébe, csak azt tudjuk biztosan, hogy lóháton jöttek.
Mi, székelyek, szeretjük a lovainkat, és akármi is történt, megmaradt bennünk a lovasnemzeti lelkület.
Célunk az volt, hogy újra naggyá tegyük a székely lovaskultúrát, és úgy néz ki, jó lóra tettünk, amikor szövetségre léptünk a lovastársadalommal.
Hadd lássák, hogy büszke, felemelő, jó érzés székelynek lenni. A mi lelkünknek mindig része marad Székelyföld, mi azért leszünk itt évszázadok múlva is, mert akkor is szeretjük szülőföldünket, amikor nem könnyű.
Szülőföldünket elvenni tőlünk nem lehet, mert mi belül, lelkünkben hordjunk.
Parádés huszárfelvonulással és az immár hagyományossá vált hatalmas székely lobogó felvonásával vette kezdetét a 11. Székely Vágta a maksai Óriáspince-tetőn.
Fotók: Codra Botond

Bővebben: Csaba testvér Sárváron"Nagyon sokszor azt mondjuk, hogy akkor leszek boldog, ha ez vagy az lesz. Az igazi boldogságnak az a fokmérője, hogy nem függ semmitől. Se attól, hogy megdicsérnek, se attól, hogy....A lelke mélyén, ha érzi az ember, hogy Isten az ő gyengesége, kicsinysége ellenére is szereti, akkor ott van az igazi boldogság. "
Mindenkit szeretettel váruk!

Bővebben: Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepeAz úrnapja katolikus főünnep az eucharisztia tiszteletére, teljes nevén az Úr Szent Testének és Szent Vérének ünnepe. Magyarországon és több más országban a húsvéti időt lezáró pünkösdvasárnap után két héttel tartják. Jellemzően körmenet kapcsolódik hozzá.

1. oldal / 664