Bővebben: Boldog nőnapot!E szép tavaszi napon, szeretettel köszöntöm lány, és asszony ismerőseimet, a szívből jövő őszinte  ima szép virágaival! Szeretettel, küldöm e képet, és a rajta lévő sok sok virágot, melyek Erdély hegyeinek egyik eldugott tisztásán dicsérik a Teremtőnket. 
Csaba t.

Bővebben: Úr városábólÚr városából Ferenc pápa imára hívja a világot. E városból származik  Ábrahám, a zsidó, a muzulmán és a keresztény vallások ősatyja!
Csaba t.

Bővebben: Légy hát az Egyház támaszaÚr Jézus, szent negyvennapos
böjtöd vállaljuk újra most:
üdvünkre példát adsz nekünk,
hogy fékezzük természetünk.
Légy hát az Egyház támasza,
légy bánatunknak orvosa;
megtört szívünk kér gyógyulást:
adj bánat szülte tisztulást!
Áraszd ránk bő kegyelmedet,
bocsáss meg régi bűnöket,
s lelkünket újaktól te óvd,
örök jóságú Alkotónk!
Kérünk, hogy évi böjtjeink
és más vezeklő tetteink
számunkra tőled nyerjenek
boldog húsvéti ünnepet!
Kegyes Háromság, tégedet
imádjanak már mindenek,
s kiket megújít nagy kegyed,
zengjük dicső új éneked. Ámen.

Bővebben: A vidámság ne vesszen ki belőlünk!A játék, a játékosság, a vidámság ne vesszen ki belőlünk! Ezt a szép erényt is akárcsak egy ritka virágot gondozni, ápolnunk kell! Törődés, figyelem nélkül elsatnyul, s végül kihal az életünkből, de ha szépen növekszik, akkor beragyogja életünket, ízet, zamatot ad minden munkánknak, percünknek! 
Nagyböjti jó feltételem lehet, hogy minden szavamba, tettembe egy kis vidám, pajkos, játékosságot viszek!! 
Szeretettel, 
Csaba t.

Bővebben: Tavaszodik...Tavaszodik, lám - lám már ilyen szép hajtások, virágok vannak az öreg dévai almafán! Bízzunk a holnapban, eljön a szép kikelet, az áldott tavasz!
A remény hírnökeként, 
Csaba t.

Bővebben: KRISZTUS  A MI KIRÁLYUNK ÉS MEGVÁLTÓNK…Kalkuttai Teréz anya mondta:” Megismertem a paradoxont: ha fájdalomig szeretek, a fájdalom eltűnik és csak szeretet marad.” 
Szent Pió atya pedig így fogalmazott:” Szeressük a fájdalmat! Aki nem szenvedett, annak nincsenek erős érzelmei, szívéből hiányzik a gyengeség, lelkéből a távlatok. Miért a fájdalom? Azért, hogy a föld elhalványuljon, az ég pedig ragyogjon!” 
Az ember tudatosan nem keresi a szenvedést, sőt megtesz mindent, hogy elkerülje. Krisztus se kereste, de kiürítette a kelyhet, mikor eljött az ideje. Háromszor esett el, nagy fájdalmak között felkelt! Mesterünk nem kihúzott derékkal és hollywoodi mosollyal hordozta a keresztjét, hanem vérrel verejtékezve. Ebben is egy volt közülünk, példát mutatott nekünk. 
Jézus nem csodáival és nagy prédikációival váltotta meg a világot, hanem a szenvedésével, az értünk szeretetből vállalt kereszthalálával.
Csaba testvér

Bővebben: HivatásA hivatásunk már ezen a földön az, hogy felfedezzük és megéljük a létezés, az alkotás, a gyógyítás tiszta örömét.
Csaba t.

Bővebben: SZÁMÍTHATNAK-E RÁM…Mikor Jézus a kereszten ég és föld között függ,  mindenki elhagyja, nem kell senkinek, csak Máriának és Jánosnak. 
Milyen jó lenne, ha akkor is tudnánk  szeretni a testvéremet, ha már neki nincs semmi hatalma, méltósága! Ha a másik megvetett és mindenki által lenézett,  jó lenne, ha az ő nagypéntekén bennem Máriára találna! 
Csaba testvér

Bővebben: VALÓSÁGOS ISTEN ÉS VALÓSÁGOS EMBER…Éppen úgy evett, aludt, örült, félt, szenvedett kísértést és érzett fájdalmat, mint akármelyikünk.
Az emberségünket nem felveszi, mint egy ruhát, hanem valóságos ember lesz. Én hiszem és vallom a kétezer éves egyház tanítását: Jézus Krisztus Isten Fia, a valóságos Isten egy valóságos emberben öltött testet, és emberi szíve tökéletesen megmutatja az Isten szívét.
Csaba testvér

Bővebben: URAM IRGALMAZZ !Nézzek magamba , én ki vagyok , kihez hasonlítok a Jézust követő tömegben ?! A halált kérő főpap, a kezét mosó tisztségviselő, a “Feszítsd meg “-t kiabáló nép , a siránkozó asszonyok vagy az együttérző Veronika , vagy talán a segítő Cirenei Simon? E szakadatlan nagypéntekben én ki vagyok ? Egy ítéletet végrehajtó hóhér , a gyűlölettől  megkeményedett szívű bal lator , vagy Máriát átkaroló Szent János ? Választanom kell döntenem, mert ha nem döntök akkor is döntöttem hisz a cinikus szájtáti nép szerepében tengek -lengek , akiknek Jézus is csak annyit mond , hogy “magatokért” sírjatok “. Igen Krisztus értünk sírt Jeruzsálem falai előtt , hisz látta, hogy a közömbösség útján sodródnak a pusztulás fele. Gyengeségem tudatában én Krisztust választom , nem Barabást, és alázattal a keresztjét cipelő elítélt mellé állok, nem pedig az igazuktól meg részegedett ítélkezők közé.Neked is dönteni kell ! Tudatosan lépj az együttérzés , a szeretet útjára , a jobb latorral együtt kérd Krisztus irgalmát ! 
Csaba testvér

1. oldal / 578