2020 február 1. – Szombat

b_300_300_16777215_00_images_stories_Csaba_levelek_Vegyes_IMG_4902.jpg„Keljünk át - biztat Jézus - a túlsó partra.” Én is útra kelek... Nem hajóval, nem is gyalog, hanem egy ajándékba kapott autóval!! Csíkszereda, Segesvár, Keresd és 17.00 órától szentmise Medgyesen!! 
Szeretettel hívlak missziós útra! Gondolj egy nagyot és gyere velünk... Ha nem is ma, de jelentkezhetsz, mert mi nagyon sokat utazunk Teremtő Istenünk nevében... Jó az apostolok példájára, az apostolok útjára lépni!! Jó prófétaként testvéreinknek az áldott szeretet parancsát hirdetni, magyarázni!!
Hagyd el a világ hiúságainak kergetését, szeress és légy Jézus Krisztus tanítványa, Mesterünk kitárt karral vár reád!!  „Az aratni való sok, de a munkás kevés." Lk 10, 2 
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Kézdivásárhelyen a bajban lévő emberek otthonában... Olga asszony otthonába mindenki bekopogtathat.
Egy napon Jézus, amikor este lett, így szólt tanítványaihoz: „Keljünk át a túlsó partra.” Erre azok elbocsátották a tömeget, és Jézust magukkal vitték úgy, ahogy ott volt a bárkában. Más csónakok is voltak velük. Nagy szélvihar támadt, a hullámok a bárkába csaptak, úgyhogy az már-már megtelt. Ő a bárka végében egy vánkoson aludt. Felkeltették és megkérdezték: „Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk?” Erre fölkelt, ráparancsolt a szélre, és ezt mondta a tengernek: „Hallgass el, nyugodj meg!” A szél elállt, és nagy csendesség lett. Ekkor hozzájuk fordult: „Miért féltek? Még mindig nincs bennetek hit?” Nagy félelem fogta el ugyanis őket. Egymást kérdezgették: „Ki lehet ez, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki?”
Mk 4,35-41