HISZEK

b_300_300_16777215_00_images_stories_Szent_Kozosegek_keresztelott.jpgMinden vasárnap elmondjuk az Apostoli Hitvallást (Hiszekegy).

Hallgassuk meg reggeli imaként SÍK SÁNDOR hitvallását, SINKOVITS IMRE előadásában.

Szép napot kívánva, 

Csaba t. 

HISZEK EGY ISTENBEN,
mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;
aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától;
szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül;
fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben.
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát;
a test feltámadását és az örök életet. 
Ámen.