Jézus az élet kenyere

b_300_300_16777215_00_images_stories_Szent_Szentek_176308930_3404247746342444_7835539865483759597_n.jpgKafarnaumban így tanította Jézus a sokaságot: „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé; és aki bennem hisz, nem szomjazik soha. Megmondtam nektek: »Bár láttok engem, mégsem hisztek.«

Minden, amit a Atya nekem ad, hozzám jön. Aki tehát hozzám jön, nem utasítom el.
Nem azért jöttem le a mennyből, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki küldött engem. Aki pedig küldött, annak az az akarata, hogy semmit el ne veszítsek abból, amit nekem adott, hanem feltámasszam az utolsó napon.
Atyám akarata az, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen, és én feltámasztom az utolsó napon.”
Ezek az evangélium igéi.
Jn 6,35-40
Elmélkedés:
Jézus Krisztus a mai evangéliumban, arra tanítja a sokaságot, hogy "Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé; és aki bennem hisz, nem szomjazik soha" Az Oltáriszentség, életünk egyik nagyon fontos részét tölti be, egyik legnagyobb tápláléka. Ő mindig jelen van az Oltáriszentségben.
Őt valóságosan vesszük magunkhoz a szentáldozásban.
Meglátni életünk minden percében a Jó Isten szerető jóságát.
Jézus a mai evangéliumban szépen fejezi ki azt, hogy "Nem azért jöttem le a mennyből, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki küldött engem." Az Atya akaratát akarja végbe vinni. Az ő akaratát teszi, amikor engedi, hogy keresztre feszítsék. Az akarat szó, az nálunk is megjelenik életünk minden napján. Én is elhatározom, akarom ma eldönteni, hogy minden jól menjen. Akarok örömet szerezni férjemnek, feleségemnek, gyerekeimnek azzal, hogy kedvükben járok. Sok családban meg van az akarat, hogy közösen imádkoznak és ez is segíti őket abban, hogy meg tudják élni a hitet, a reményt és a szeretetet. Annak idején, a férj és feleség, a házasságban Isten szent színe előtt nyilatkoztak, hogy amikor a pap átköti kezüket stólával, akkor a következőket mondják: "Nyilatkozzál Isten és az Anyaszentegyház színe előtt, hogy akarod-e a jelenlevő N-t feleségül venni?". A felelet így hangzik - Akarom. S ezzel, hogy kimondják férj és feleség is – Akarom, ez végig kíséri életük végéig. Akarjuk Istent szeretni, szeressük a Jó Istent és ő gondunkat viseli mindig. Nagycsütörtökön, a papság megújítják egykor tett ígéreteiket, a püspök jelenlétében és Isten szent színe előtt. Itt egyik ígéretük így hangzik el: "Akarjátok-e, a megváltás hűséges szolgáiként, az Eukarisztia szent áldozatát bemutatni, a többi liturgikus cselekményt végezni és Isten igéjét hirdetni? Akarjuk." Válaszolja a papság a püspöknek. Milyen mély mondanivalója van. A Pap is, aki kimondja „Akarom Isten segítségével vállalni a papságot és annak minden munkáját alázatosan” és így életét oda adja Jézus Krisztusban mindenkiért. Szűz Mária is, az IGEN kimondásával a mennyei atya akaratával akarja elfogadni, mindazt az „igen”-t amikor elfogadja, hogy ő hozza világra a világ megváltóját, Jézus Krisztust.
Ahogy Jézus mondja: "Aki pedig küldött, annak az az akarata, hogy semmit el ne veszítsek abból, amit nekem adott, hanem feltámasszam az utolsó napon."
Jézus Krisztus ő, aki majd minket is feltámaszt az utolsó napon, ez kell életünket át járja, hogy ennél nagyobbat nem is kívánhatunk, mint vele lenni egy örökké valóságon át. Legyen mindig a családban és mindenkiben az a szeretet, jóság, hűség és a boldogság utáni vágy, hogy ki tartsunk mindig, azon személyek mellet, akiket mellénk rendelt a gondviselés. Néha az akaraton sok minden múlik, hogy jó irányban haladok vagy pedig a rossz irányában. De Jézus Krisztus mellettünk áll és megfogja kezünket és azt mondja akarom, hogy légy jó, légy az, aki csakis jót tud tenni és ebben segítsen mindenkor Jézus, hogy győzőn a szeretet.
Imre testvér