2. Hét - Isten - Szentháromság - Szeretetközösség

b_300_300_16777215_00_images_stories_Szent_Unnepek_szent3sag.jpgSok sok okos dolgot mondtak, mondanak az emberek az Istenről, de ma, ezen a szép ünnepen ne azt nézzük, hogy mi emberek mit gondolunk, mondunk Teremtőnkről, hanem azt elmélkedjük át, hogy Isten mit látott jónak önmagáról elmondani! 

 
 
 
 
Csaba testvér elmélkedése:

Az Ószövetség népe, tudta, hogy Isten van, hogy Ő a mi jóságos mennyei Atyánk, vallásos áhítattal tisztelte, parancsait megtartva követte, de a Teremtőnk belső életéről nagyon keveset tudott! Vizkereszt napján ünnepeljük, hogy a nagy Isten közénk jön és bemutatkozik, mint Szentháromság!! Egy Istenben három személy!? A teremtett világ, a csillagok, a napkeleti bölcs tudósok hódolnak Krisztus előtt! Az Ószövetség szent emberei, a Jeruzsálemi templomban, a vak Simeon, Anna asszony köszöntik a Messiást! Keresztelő Szent János a Jordán folyóban megkereszteli Jézust és maga a mennyei Atya, a Szentlélekkel tesz tanúságot Szent Fiáról:  ".. megnyílt az ég, és látta, hogy az Isten Lelke mint galamb leszállt és föléje ereszkedett. Az égből szózat hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.” Mt 3, 16-17 
Számunkra,  keresztény Isten hívők számára központi igazság a kinyilatkoztatott  Szentháromság tana! Mindannyian az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében vagyunk megkeresztelve! Isten jónak látta  ezt a titkot megosztani velünk, Krisztus azért halt meg a kereszten, mert magát Istennek nevezte, és ezt a zsidó kortársai nem akarták elfogadni, elhinni! De miért hitünk legfontosabb igazsága az, hogy az egyetlen Teremtő Istenünk igazából Szentháromság!? 
Elmélkedjük hosszan az Isteni személyek közti viszonyt! A 12 éves Jézus, Jeruzsálemben a három napja Őt kereső édesanyja kérdésére, csodálkozva válaszolja, hogy:  "Nem tudjátok, hogy az én Atyám házában kell lennem?" Később is a csendbe visszavonuló Jézus,  ahogyan a Szentírás megjegyzi: Az egész éjszakát Isten imádásában töltötte. Lk 6,12. Utolsó leheletével is, a kereszten mennyei Atyát szólítja: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet!” (Lk 23,46)! A mennyei Atya szeretettel beszél a Szent Fiáról, akit megdicsőít a Sinai hegyen: »Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok«. Mt 17,5 Ha figyelmesen olvassuk az Evangéliumot, lépten, nyomon azt látjuk, hogy az Isteni Személyek lángoló szeretettel figyelnek egymásra, egymás akaratát, dicsőségét szolgálják!
Igen, a Szentháromság Szeretet Közösség, és mi ebbe a Szeretet Közösségbe kaptunk meghívást! A mi életünk célja felnőni Isten imádásában, a lángoló szeretetben,  a bennünket jósággal meghívó Szentháromság menyegzős asztalához!! Jézus önmagában, az Ő megistenített földi testében hidat ver az ég és a föld között, nem mert megérdemeljük, nem mert méltók vagyunk rá, hanem azért, mert ajándékozó szeretetével jónak látta lehajolni hozzánk!! Nagy dolog az Ószövetség Istenét követni, de mérhetetlenül nagyobb dolog a Szentháromságos egy Istent megismerni, megszeretni, és imádni!! 
Az Isten kép, meghatározza, az önmagunkról, a világunkról alkotott képünket is! Ha Isten nem egy magányos mennyei Úr, ki kinyújtott kézzel, erős karral irányítja, uralja, az Őt hódoló marék porból született emberkéket, hanem egy végtelenül gyöngéd, szeretetet adó, szeretetben fürdő, felénk karját kitáró Szentháromság, akkor nekünk  Teremtőnk képére, hasonlatoságára át kell alakuljunk, közösségeink szeretet közösséggé kell váljanak! Ha Isten Szeretet Közösség, akkor Teremtőnknek ez a szeretetet adó, szeretetet kapó szép vonása a mi arcunkon is fel kell ragyogjon!! Akkor leszünk tökéletesek, ha itt a földön már megpróbálunk Teremtőnkkel is, egymással is, és a föld minden teremtményével szeretet közösségben élni! Hisszük, hogy e földi eröfeszitésünket, próbálkozásainkat fogja Isten kiteljesíteni, irgalmas jósággal az Ő országában! 
A Szentháromságot dicsőítve,
Csaba t. 
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
Latinul:
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.  
 Teljes szentmise:

 

Böjte Csaba ofm gondolata

Az ördög nem valami füstös, kénköves, patás, szarvas lény, akit könnyedén felismerhetünk. Nincs keze, nyelve, nem tud megütni, nem tud rosszat mondani, de megtesz mindent, hogy mi mondjunk rosszat, mi okozzunk fájdalmat, hogy egymást bántsuk és szomorúvá tegyük, elrontsuk Isten szép álmát, szép ajándékait széttapossuk. (Böjte Csaba: Ablak a Végtelenre)

Magnificat donate

Szeretettel köszönöm a gyermekeink nevében az adományt! Csaba t.

Amount: 

Ma 2020. szeptember 25. péntek, Eufrozina és Kende napja van. Holnap Jusztina napja lesz.

Szentferencalapitvany.org

Keresés

Belépés

Ablak a végtelenre

Legyetek hát állhatatosak..

Krisztusban a teljes kinyilatkoztatás megtörtént, de a Szentírásban nincs benne Jézus összes szava.
Bővebben...

Ablak a végtelenre Android-on

Android okostelefonon és tableten is elérhető az Ablak a végtelenre című könyv napi kis adagokban.
Az app letölthető a Google Play-ből.

Facebook

Twitter

Facebook

Google Plus

YouTube