Minden, amit az Isteni irgalmasság vasárnapjáról tudnod kell

b_300_300_16777215_00_images_stories_Santa-Faustina.jpgSzent Fausztina naplóját elevenítjük fel, hogy pontosan megérthessük, mit is jelent az Isteni irgalmasság vasárnapja.

Egyszer ezeket a szavakat hallottam: ,,Leányom, hirdesd az egész világnak felfoghatatlan irgalmamat! Kívánom, hogy az Irgalmasság ünnepe menedék és menekvés legyen minden lélek, főleg a szegény bűnösök részére. Ezen a napon megnyílik irgalmam mélysége; a kegyelmek egész tengerét árasztom minden lélekre, aki irgalmam forrásához közelít. Az a lélek, amely gyónáshoz és Szentáldozáshoz járul, teljes bűnbocsánatot nyer, és mentesül a büntetés alól. Ezen a napon nyitva állnak Isten zsilipjei, melyeken keresztül a kegyelmek folynak. Egy lélek se féljen közeledni hozzám, még ha a bűnei skarlátpirosak lennének is. Irgalmam oly nagy, hogy sem az angyali, sem az emberi értelem nem bírja kikutatni az egész örökkévalóságon át. Minden, ami csak létezik, irgalmamból származik. Az örökkévalóságban minden lélek irgalmamról és szeretetemről fog gondolkodni. Az Irgalmasság ünnepe bensőmből származik. Azt kívánom, hogy ünnepélyesen tartsák meg a Húsvét utáni első vasárnapon. Az emberiség nem talál békét, míg irgalmam forrásához nem folyamodik.” (Napló, 699)
Hogy még inkább bátorítsanak minket, hogy részt vegyünk ebben a hagyományban, 2002 óta teljes búcsút nyerhetnek azok, akik megfelelnek a szükséges feltételeknek.
Hogy készüljek fel az Isteni Irgalmasság vasárnapjára annak érdekében, hogy elnyerjem ezeket a kegyelmeket?
1. Tartsd meg ezt az ünnepnapot a Húsvét utáni vasárnapon!
2. Őszintén bánd meg az összes bűnödet!
3. Helyezd teljes bizalmadat Jézusba!
4. Menj el gyónni, lehetőleg vasárnap előtt!
5. Járulj szentáldozáshoz az ünnep napján!
6. Tiszteled* az Isteni Irgalmasság képét.
7. Legyél irgalmas másokhoz a tetteidben, szavaidban és imáidban.
*Egy szent kép vagy szobor tisztelete csupán azt jelenti, hogy valamilyen cselekedettel vagy mély vallási tisztelettel viseltetsz iránta, a miatt a személy miatt, akit képvisel – ebben az esetben a Legirgalmasabb Megváltót.
Hogy tudom megélni az Isteni Irgalmasság üzenetét az év többi napján?
Ez az üzenet nem csak arra az egy vasárnapra vonatkozik, hanem naponta meg kellene élnünk az irgalmat. Krisztus Irgalmasságának megértése kulcsfontosságú a vele való kapcsolatunkban. Az is elengedhetetlen, hogy mások iránt irgalmasok legyünk. A mi kultúránkban az irgalom eszméje kihalt. Azt követeljük, hogy mások fizessenek meg a hibáikért. Ritkán bocsátunk meg azoknak, akik nem „érdemlik meg” vagy nem kérnek bocsánatot. Az irgalom az evangelizáció egyik formája lehet. Bizonyára fel fog tűnni a körülöttünk lévőknek, amikor irgalmasok vagyunk velük, ahogy Krisztus is az (volt) velünk. Ehhez tanulmányoznunk kell az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit, és gyakorolnunk is kell a mindennapokban.
Ne hallgasd el mások elől az Irgalmasság örömhírét. Gondolj vissza az elmúlt vasárnapra, amikor sok olyan embert láttál a szertartáson, akik csak Karácsonykor és Húsvétkor járnak templomba. Ismerős közülük valaki? Nem lehet, hogy a szomszédaidról, munkatársaidról, barátaidról vagy rokonaidról van szó? Hívd meg őket, hogy jöjjenek el misére most vasárnap! Oszd meg velük az irgalomban rejlő erőt és bűnbocsánatot, mellyel el akar árasztani az Úr ezen az ünnepnapon. Legyél te a bátorítás, amire valakinek épp most szüksége van ahhoz, hogy belépjen a templom kapuján és befogadja a kegyelmeket, amiket Isten nekünk akar ajándékozni. Amikor vesszük a bátorságot, hogy megismertessük másokkal az Isteni Irgalmasság vasárnapját, és belevonjuk őket az Eucharisztia ünneplésébe, észre fogjuk venni, hogy mi is kezdjük megérteni az irgalom üzenetét és a Feltámadt Krisztus szeretetét.
Fordította: Almási Laura
Forrás: Catholic Link