Tanuljunk a jó Pásztortól

b_300_300_16777215_00_images_stories_Szent_Szentek_329318066_497351132582214_4875089203247550891_n.jpgEz legyen lelkiismeret-vizsgálati kérdés: valóban őrködöm én a nyájam fölött, akit a jó Isten rám bízott, a család, munkahely, papi, szerzetesi közösség és lehetne sorolni. Valóban pásztora vagyok én a nyájamnak? Tanuljunk a jó Pásztortól szelídséget, gyengédséget és ezzel forduljunk egymás felé – hangsúlyozta Urbán Erik, az Erdélyi Ferences Rendtartomány elöljárója a csíksomlyói elsőszombati Mária-köszöntőn. Az ünnepre ezúttal is zarándok százai érkeztek a ferences Mária-kegyhelyre.

Február első szombatján is délután négy órakor kezdődtek a Mária-köszöntőt megelőző imaórák Csíksomlyón. Az elsőt a gyimesi hívek, míg a másodikat a székelyudvarhelyi Kadicsfalva és Bethlenfalva egyházközség tagjai végezték. Közben a kolostor gyóntatószobáiban zarándokok tucatjai igyekeztek elvégezni szentgyónásukat. A hat órától kezdődő szentmisét Urbán Erik, az Erdélyi Ferences Rendtartomány provinciálisa mutatta be. Prédikációjában arra biztatott, vállaljunk közösséget az Úr Jézussal. Rámutatott: a Mária-köszöntőre is az Úr Jézus hívta össze a zarándokokat, akikkel különösképpen a szentmisén akar együtt lenni, hiszen a szentmisében valósul meg leginkább a közösség.
,,Közösségben vagyunk a jó Istennel, aki tanít és táplál bennünket, és közösségben vagyunk egymással. Sokszor úgy gondolunk a jó Istenre, mint aki figyelmet igényel a mi részünkről, odafigyelést követel, úgy gondolkodunk róla, hogy ő az, aki irányít bennünket, s meglepő, mert a mai evangélium egy olyan Istenről beszél, aki észreveszi a mi küzdelmeinket, hiányosságainkat, meghallja kéréseinket és orvosolja azokat. A jó Isten nemcsak úgy ment meg minket, hogy megoldja problémáinkat, hanem rá kell tekintsünk” – mondta a ferences elöljáró. Megjegyezte: Istenre tekintve átjár bennünket az az alapérzés, hogy szeretve vagyunk. Hozzátette: Jézussal találkozva a lelkünk megnyugvást talál, de gyakran azt is tapasztaljuk, ez nem tart sokáig, és jönnek majd a kérések, jönnek felénk felebarátaink, akik segítséget, tanácsot kérnek tőlünk. Ezért, amikor itt vagyunk az Úr Jézusnál, tanulni akarunk tőle, aki együttérez és megkönyörül a hozzáfordulókon.
,,Amikor segítő jobbot nyújtok a tőlem segítséget kérőnek, amikor meghallgatok valakit, amikor vigasztalok, amikor beteget ápolok, amikor a szülők gyermekeiket felnevelik és lehetne sorolni ezeket a helyzeteket, akkor igazából ez a fajta gesztus mindig kapcsolatot, közösséget létesít azzal, aki felém fordul, és aki felé én is odafordulok. Közösséget vállalok vele, engedem, hogy részt vegyen az én életemben és én részt veszek az ő életében” – részletezte Erik testvér. Megjegyezte: nem könnyű elfogadni a segítségkérést, amikor megvan a pontos programunk. Úgy fogalmazott, ilyenkor eszünkbe kell jusson az, amit az Úr Jézustól tanulunk: egymás terhét kell hordozni. Arra is bátorított: Krisztus szelídségével és gyengédségével forduljunk mások felé, legyünk pásztorai másoknak.
,,Ez legyen lelkiismeret-vizsgálati kérdés: Valóban őrködök én a nyájam fölött, akit a jó Isten rám bízott, a család, munkahely, papi, szerzetesi közösség és lehetne sorolni. Valóban pásztora vagyok én a nyájamnak? Tanuljunk a jó Pásztortól szelídséget, gyengédséget és ezzel forduljunk egymás felé – hangsúlyozta Urbán Erik. Kiemelte: ahhoz, hogy jó pásztorai tudjunk lenni nyájunknak, tanulnunk kell az egészen jó Pásztortól, találkoznunk kell vele, és miközben mi imádkozunk a jó Isten cselekszik a mi életünkben is, utána mi is fogunk tudni cselekedni a jó Istennel együtt.
A szentmise után ugyancsak a székelyudvarhelyi Kadicsfalva és Bethlenfalva egyházközség tagjai vezetésével az örvendetes rózsafüzért imádkozták a zarándokok.
A gyertyás körmenetben népviseletbe öltözött férfiak vitték a Szűzanya kegyszobrának másolatát.
Bíró István ferences sajtóreferens
Fotók: Erdélyi Ferencesek