Torontói beszámoló - Török Erzsébet levele

Jelesre vizsgázott a Magyar Ház, és sok más magyar szervezet irgalomból az elhagyatott árva gyermekek megsegitésével. Mi mindannyian, akik ott voltunk október 30-án délután a Magyar Házunkban, a szeretet és az emberiesség legszebb érzéseit és üdvözleteit eresztettük utnak a messzi Erdélyi gyermekotthonokba.

 

“ Aki befogadja ezt a gyermeket az én nevemben, engem fogad be és aki engem befogad azt fogadja be, aki engem küldott”( LK. 9,48)

AZ IRGALOM ÉS SZERETET ISKOLÁJA

Diszfogadás Böjte Csaba Déván élő ferences atya tiszteletére a Torontói Magyar Házban.

Jelesre vizsgázott a Magyar Ház, és sok más magyar szervezet irgalomból az elhagyatott árva gyermekek megsegitésével. Mi mindannyian, akik ott voltunk október 30-án délután a Magyar Házunkban, a szeretet és az emberiesség legszebb érzéseit és üdvözleteit eresztettük utnak a messzi Erdélyi gyermekotthonokba.

A szerény, megnyerő ferences pap  Böjte Csaba, aki 700 gyermek gyámja, 10 gyermekotthon megszervezöje Romániában, saját élményeit tolmácsolva, már a filmvetités elött komoly betekintést nyujtott azoknak az apró polgároknak az életébe, akiknek ők segitenek lábra állni és megvívni az élet harcát. Teszi ezt több mint 140 munkatársával együtt, hogy neveltjeik az ínség és nyomor helyett megismerjék az emberi szeretet gondviselését.

Az atya meglepödötten hallgatta a saját gyermekkórusunk zenéjét, amelyet Bede-Fazekas Zsolt a Magyar Ház kulturális igazgatója varázsolt a terembe és amelyre a mi gyermekeink a Szt Erzsébet és az Arany János iskoláinkból gyertyácskákkal a kezükben ünnepélyesen vonultak be a besötétitett Árpád teremben fénylő korona alatt. Meghatódott Csaba testvér az elnökünk Vaski Gábor által meggyújtott Magyarok Egyessége lángján, és a szerzetesekröl szóló beszámolójáról. Mindenki számára felemelően hangzott el a Himnusz. Igy kezdödött el az ünnepélyes fogadtatás. A gyermekek szavaltak, énekeltek, táncoltak. Remekeltek: a Szárics, a Sándor családok gyermekei, kitűnő szavalatot mondott a Szakály unoka - Atilla, aranyosan énekelt a 3 éves Vizmeg Noémi. 15 gyermek üdén járta és énekelte a Szentiványi Gyuri bácsi “Kiskacsák” táncát, amelyet maga a szerző kisért. A gyermekek produkcióját Forrai Zsuzsa, Szakály Erika és Hamza Magdi készitették. A rendezvénynek 17 fövédnöke  és 2 védnöke volt, akik ünnepélyes műsorismetetőn voltak feltüntetve (Bácska Bánát Kör, Dr. Bajusz Cecélia és Dr.Sándor György, Bajusz Mária és Bajusz András, Columbusz Travel, Első Magyar Református egyház, Eurapian sausage House, Forrai Gásrár és Zsuzsa, FES tooling and Machining Inc, Jordán Emőke, Orbán Balázs társaság, Nemes T. Zia, Rády Péntek Jozsef, Zsalontai Gabriella, Szabó Árpád, Szabó Kati, Székely-Magyar Kanadai Egyesület, Török László és Erzsébet, Ugrai Tamás, Vaski Gábor).

Szellemi adományként a “Magyar Müvészetért” dij kuratóriumának elnöke Dr Gupcsi Lajos és Szentiványi György zeneszerző ajánlották fel műveit. Sokan ingyenes munkával járultak hozzá a rendezvény sikereihez: Vizmeg Kati – az ízletes székely káposztát főzött segitségeivel, Takács Erzsébet finom, könnyü fánkot sötött részünkre, a felszolgáló csapatot Szeles Erzsike és Harmath Icuka szervezték, a bárban Putnoki Atilla és az Olajos hazaspár segédkeztek, a süteményt és a kávét Forrai Gáspár árusitotta a MH javára. A müsort fáradhatatlanul kedélyes jókedvvel és nagy türelemmel Vaski Gábor elnök vezette.

Az Utazások egy szerzetessel című film után, amelyet Králik György vetitett, Erdély legszegényebb negyedeiben élö gyermekekről és a Böjte csapat munkájáról szólt, az Árpád terem adomány gyüjtő doboza a jó szivek hozzájárulásával pénzborítékokkal telt meg, ami alatt Szentiványi György saját zongorakoncertjét “A felhők alatt” adta elő. Megható volt… A vacsora után következtek a hozzászólások és kérdések az atyához. Felléptek: Blájer Erzsébet irónő, aki a Dévai árvaházban töltött napjairol számolt be, Réti Árpád, Bánhegyi Zoltán és Csikász László, akik az átnyujtott adományaikhoz kívántak hozzászolni. Bogyai Elemér és Vinczer Péter pedig kérdeztek a gyermekotthonok gondjairol és köszönetüket fejezték ki a magyar utánpótlás neveléséért.

Az ismert ferences pap Kanadában a Torontoi Magyar Ház meghívott vendége volt. Az útját támogatták és szervezték: Shugán Larry és Zsuzsa, Dr. Bajusz Cecélia, Dr Szikora Erzsébet, Mátrai Géza. Kristof Lorand és Timea. Böjte atyát és árva védenceit a Magyar Ház úgy mint a Szt. Erzsébet katólikus templom hivei komoly adománnyal ajandékozták meg. A Székelyföldröl érkezett szerzetes nagy odaadó szíve sok irgalmas szívre és segitő társra talált a torontoi  magyar  szervezetekben és jó barátságban vált el a Magyar Ház vezetőség tagjaitól.

Útja során a ferences barát zsufolt programmal rendelkezett. Ahogy Hári István a Szent Erzsebet templom gondnoka megjegyezte: Karácsonyi tömeg volt a misén, amelyen Csaba atya prédikált az egymáshoz szóló szeretet fontosságáról, úgy mint lent a templom hallban, ahol sokan kivántak személyes kézfogásban részesülni az ismert ferencessel, adományokat nyújtva át az árvák részére.

Böjte Atyát szeretettel fogadták Montreálban, Ottawaban, Niagara Falls-on. Kedden délelött november 2-kán a Rákoczi Alapitvány elnöknője Ajklerné Pap Zsuzsa fogadta az Erdélyi árvák oltalmazóját visszarepülése elött. Bizonyára érdekes eszmecsere lehetetett a magyarországi nyári ismeretterjesztő gyermektábor szervezője és a gyermekotthonok alapitója között.

Csak a Torontoi Magyar Televiziót sehol nem láttuk ezeknél az eseményeknél. Valyon miért?

Végezetül, a Torontoi Magyar Ház egy odaadó és állandó önkéntesének Harmath Ilona szavaival szeretném befelyezni a beszámolómat, amelyek a fülembe jutottak, amikor ő mint sokan mások sorban állva koszöntötte a Böjte atyát:

Istenke hozta Csaba atyát itt Torontóban. Tiszteljük és szeretjük azért, amit tesz az elhagyatottokért. Áldja meg Csaba testvért a Magyarok istene és örizze meg a gyermekek részére odaadó emberi munkájában.

Ehhez annyit tennék hozzá, hogy áldja meg mindazokat is, akik nem voltak restek részt venni egy ilyen kellemes kötelességen.

Igen az elhagyatott gyermekek életére! Igen a szeretetre!

 Török Erzsébet, Torontó