Utazás egy szerzetessel New York-ban

Böjte Csaba testvér, és kísérője Szilvai Lívia amerikai programja 21-én pénteken New York-ban folytatódott. Manhattanben a 82. utcai magyar katolikus templom adott otthont számukra.


 

Utazás egy szerzetessel New York-ban

Böjte Csaba testvér, és kísérője Szilvai Lívia amerikai programja 21-én pénteken New York-ban folytatódott. Manhattanben a 82. utcai magyar katolikus templom adott otthont számukra.

Clevelandból délután érkezett, s rögtön el is kezdődött feszített tempójú programja. Először New Jerseyben találkozott az amerikai magyarokkal, másnap délután pedig Connecticut következett. Vasárnap szentmisét adott a híveknek, amin keresztül felejthetetlen élménnyel ajándékozott meg bennünket. Az Istentisztelet hangulata, Csaba testvérre jellemző, magával ragadó vidám közvetlen, és egyben drámai. Igen, drámai, hiszen a nyugati világ számára elképzelhetetlen nyomort, kilátástalanságot tárt elő. De őt hallgatva, mégsem az elkeseredettség, a magyar emberre oly jellemző búskomorság lett úrrá rajtunk, hanem a tenni akarás, segítségnyújtás érzete erősödött lelkünkben. A karzaton ülő, Amerikában élő magyar testvérek is érezték, Déva nem csupán "egy" gyermekvédelmi központ a hozzátartozó másik 9 otthonnal együtt Erdély szerte, hanem annál sokkalta több is. Bátran mondhatom, ez a hely a Magyarság lelkiismerete is. Egy hely, hol igazi csodák történnek nap, mint nap.

A hit az, mi erőt ad nekik, ez a pénzben ki nem fejezhető megfoghatatlan valami.

Ebből a hitből, csodából merítsünk erőt mindnyájan, a Kárpát-medencében élők, és szerte a nagyvilágban boldogulni kívánók. Ne feledjük, mit Csaba testvér hangoztatott, Magyarország Mária lelkületben éljen, és erről legyen ismeretes a magyar ember mindenki számára, ki megismer bennünket. Mert elvesztettük hitünket Istenben, Magyarságunkban egyaránt. Istennek milyen megnyílvánulására van még szükségünk, hogy érezzük, és végre elhidjük, segítségével minden lehetséges. Csak rajtunk múlik, ebben az egyben senki, és semmi nem akadályoz minket.

Az október 23. ünnepségnek a Wagner iskola adott színhelyet, az emlékműsor díszvendége Csaba atya ki a szeretet erejére, és a megbékélésre hívta a tisztelt hallgatóság figyelmét. Az ünnepségen mint egy kétszázan emlékeztek meg az 56-os forradalom, és szabadságharc áldozataira. A szabadság védelmezői életüket, és nagyon sok esetben ezt fiatalon adták oda, amit akkor az orosz lánctalpak eltapostak. A halálos terror elől többszázezer magyar ember kényszerült hazája elhagyására. Most 60 évvel a második világháború, és 49 évvel a forradalom leverése után még mindig vannak magyarok a Kárpát-medencében kik másodrendű állampolgárok a hazájukban magyarságuk miatt, vagy kiket akár el is üldöznek szülőföldükről.

A megemlékezést követően ismét New Jerseybe vitt az utunk, ahol egy magánlakásban folytathattuk beszélgetésünket Csaba testvérrel, ki továbbra is a gyerekekről szeretett a legjobban mesélni. Alig akartuk tudomásul venni az idő múlását, hiszen reggelig elhallgattuk volna az atyát, de ő is húsvér ember így neki is jár a pihenés.

Hétfő este a Magyar Házban vetíttették le Utazás egy szerzetessel című dokumentumfilmet.

A film után óriási volt a lelkesedés, ami az adományozó kedvben is megmutatkozott. Tervek, ötletek születtek a későbbi együttműködés, kapcsolattartás lehetséges formáiról.

Csaba testvérék New Yorki tartózkodásuk ideje alatt szinte mindvégig melléjük szegődött fiatalok kis csoportját lehetett látni. A csoport tagjai a Hagyaték Őrzői Egyesület New Yorki tagjai, kik szombat ebédre hívták meg a kedves vendégeket, és itt nyílt lehetőség a bemutatkozásra, elmesélni személyes történeteket, hogy is élik meg mindennapjaikat itt idegenben, bemutatva a városban elő több ezer magyar fiatal világlátását, problémáikat. Azontúl szeretnék továbbra is segíteni a dévai gyermekvédelmi központ munkáját a lehetőségeikhez mérten. Hiszen csak a jó Isten a megmondhatója kiből válik új munkatársa Csaba testvérnek

Talán belőlük, vagy talán belőletek, vagy akár Önökből .....

Isten óvja Böjte Csabát és Isten óvjon mindnyájunkat.


Pápai Szabolcs
Böjte Csaba New-York-ban

Forrás: Nemzeti Hírháló