Hálaadás Szászvároson - Menyhárt Ernő beszámolója

ImageGondviselő Atyánk! Hálás szívvel borulok oltárod elé, hogy megköszönjem jóságodat, szeretetedet, bőkezűségedet, amellyel elárasztottál ebben a tanévben. Köszönöm a munkatársakat, amelyekkel a Te jóvoltodból országodat építhettük. Köszönöm az adományozókat, segítőket, akiket hozzánk küldtél, hogy ne legyen részünk nélkülözésben.


Nagyon jó év volt. Gyerekeink -70- szépen fejlődtek, okosodtak, maguk módján kibontakoztak. Munkatársaim, néha fáradságukat leküzdve mosolygó arccal karolták fel, szívükre ölelték a gyerekeket.
Hiányokban nem szenvedtünk. A jó Isten mindig hozzánk irányított valakit, amikor szükségünk volt, akár munkaerőre akár anyagiakra.
Istenünk! Szívünk tele van hálával, lelkünk örömmel, hogy ennyire szeretsz miket! Köszönjük Neked és mindazoknak, akiket hozzánk küldtél, hogy életünket szebbé, sikeresebbé és boldogabbá tették! Hiszem azt, hogy pár év múlva a mostani 7-8 éves gyerekünk komoly felnőtt lesz és ő is majd segíteni fog Országodat építeni!
 

Szászváros, 2007. június 20.
Menyhárt Ernő, házvezető

 

Image

 

Image