Hargita Megye Tanácsa és Gyermekvédelmi Igazgatósága jelentős pénzösszeggel támogatta az alapítványt

Hargita Megye Tanácsa és Gyermekvédelmi Igazgatósága jelentős pénzösszeggel támogatta a Szent Ferenc Alapítványt.

Hargita Megye Tanácsa és Gyermekvédelmi Igazgatósága jelentős pénzösszeggel támogatta a Szent Ferenc Alapítványt.
A Szent Ferenc Alapítvány első Hargita megyei otthona, Gyergyószárhegyen létesült 2005- ben. Jelenleg a megyében közel 500 gyermek lelki, szellemi, fizikai, erkölcsi fejlődéséről igyekszünk gondoskodni.
Törekvéseink, céljaink magvát a szolidaritás, a közösségi felelősségvállalás adja. Munkánk során igyekszünk a szövetség kötelékévé lenni a korlátozott anyagi, szellemi és lelki erőforrásokkal rendelkező gyermekek, és azon személyek között, akik akaratuk és szándékaik által emberként, közösségként, intézményként sorsfordítók akarnak, és tudnak lenni az ő életükben, közösségeink javára.
Azokban a közösségekben, ahol jelenleg tevékenykedünk, mindenek előtt igyekszünk megismerni azokat a gyermekeket, akik valamilyen segítségre szorulnak. Amennyiben a helyi közösség elöljárói kérik, velük szövetségben iskolaházakat, napközi otthonokat létesítünk. Amennyiben némelyik gyermek számára nem elégséges, az a gondoskodás amit egy napközi otthon nyújtani hívatott, a gyermek szülei kérésére befogadjuk az ő otthonához legközelebb lévő, bentlakó, családi típusú otthonunkba.
Gyergyószárhegyen a Kájoni János Napközi Otthon 2005.ben létesült, Máréfalván az Összefogás Háza Napköziotthon szintén 2005-ben fogadta az első gyermekeket. Parajdon a Szent Borbála Napköziotthon 2006- ban lett alapítva, és Tusnádfürdőn a Szent László Napköziotthon szintén 2006-ban létesült.
Ezen központok, az évek alatt a helyi közösségeken belül meghatározó tényezővé váltak. A hátrányos helyzetű gyermekek szellemi, lelki, kulturális és erkölcsi magatartását lényegileg megváltoztatták. A gyermekek iskolai teljesítményét, jövőképét, önmeghatározását, törekvését felzárkóztatták a sikeres boldogulás lehetőségi feltételeinek színvonalára.
A Hargita Megye Tanácsa és a Megyei Gyermekvédelmi Hatóság, mint szövetségesünk a hátrányos helyzetű gyermekek felkarolásának feladatában a fenn említett Iskolaházainkat, Napközi Otthonainkat igen jelentős, vissza nem térítendő anyagi támogatásban részesítette. Ezen otthonok gyermekei számára hat hónapon át, teljes egészében biztosította az élelem megvásárlásához szükséges pénzösszegeket.
Segítségüket, szövetségüket Életért, a gyermekek és a Szent Ferenc Alapítvány teljes közössége nevében szeretettel köszönöm.
Kolozsvári Tibor !