Ervin atya vendégei voltunk Szárhegyen

Ferencz Ervin atyáról legalább egy évtizeddel ezelőtt hallottam Bartis Ferenc szárhegyi költő, író atyai jó barátomtól.

Az Összmagyar Testület elnöke említette egy Vele készített beszélgetésem alkalmával, akiről így emlékezett vissza:  – Ervin atya  értesülve súlyos betegségemről, azonnal vonatra szállt és Budapestig meg sem állt. Érkezését követően erősen megszorította, megölelte Ferit, hozta a szárhegyiek üdvözletét, szeretetét, s amikor Feri kérlelte, hogy maradjon néhány napot, sajnálattal közölte, neki, máris vissza kell utaznia… Közben több esztendő eltelt, e cikk szerzője eljutott Szárhegyre, interjút készített Ervin atyával, aki atyai szeretetébe fogadta őt…
De ki is ez az Ervin atya, aki 2013. február 17-én, vasárnap egésznapos programmal kedveskedett négyünknek: Pécsi L. Dániel jelképművésznek, Kiss András adományozónak, és jómagam mellett az aznapi autó-szolgálatot vállaló Kovács Laci barátunknak, az Erdélyi Magyar Ifjak egyik tagjának.
Szenvedésben és lelkiekben gazdag életút. Ervin atyát háromszor tartóztatták le a Securitate emberei, kétszer ítélték halálra, majd azt életfogytiglani börtönre változtatták. Összesen 13 évet ült Románia börtöneiben. Hitét, humorát mégis megőrizte. Papi hivatását 16 helyen gyakorolta. Márton Áron püspök szentelte pappá a következő szavakkal: „Vértanúkká szentellek titeket!” Ha nem is lett vértanú a szárhegyi Ferences Kolostor szerzetese, szenvedéssel teli, bátor élete a nagy tanúságtevők közé emeli őt.
Vasárnap délelőtt Anaklét atya tartja a szentmisét a szárhegyi ferences kolostor templomában… Ezt követően fogad bennünket Ervin atya. Kájoni János ferences pap, író, híres zeneszerző, orgonaépítő, nyomdaalapító, a szárhegyi kolostor egyik építője nyomdokain járunk… aki meghalt Szárhegyen 1687. április 25-én. „Itt nyugszik e templom szentelt földjében” – olvasható a tiszteletére állított emléktáblán.
Pontos nyughelye nem ismert – mondja Ervin atya, miközben megérkezünk a kolostor dísztermébe.
Patinás épületben járunk. A szárhegyi ferences kolostor története érdekes: Az itt élő Lázár család egyik őse Rómából hazatérve, álmában történt látomásra hivatkozva kápolnát építtetett a Szármány-hegyen. Az a Lázár Miklós lehetett, aki 1494-ben búcsúengedélyt szerzett a plébániatemplomnak. Lázár István 1642-ben a ferencesekre bízta a kápolnát, és P. Kolozsvári Bertalant kérte meg a kolostor megszervezésére. 1646-ban a pestis elragadta őket. 1749-ben, a tűzvész pusztítása után építették a ma is álló kolostortemplomot. Itt temették el Kájoni János, Losteiner Leonárd, P. Lukács Mansuét nagy ferences egyéniségeket. 1974 óta a kolostor egyik szárnyában működött egy művésztábor, melynek alkotásait a megújított Lázár-kastélyban helyezték el. Ebben a kastélyban nőtt fel Bethlen Gábor erdélyi fejedelem – mondja Ervin atya, aki 93 esztendősen is fáradhatatlanul mesél. Közös (fejedelmi) ebédünk elfogyasztása után autóba ülünk és a városban található Lázár-kastélyt nézzük meg. – A Lázár-kastély az erdélyi reneszánsz építkezés egyik legszebb alkotása.  Pártázatos stílusa a XVII. századi Erdély egyik legvonzóbb főúri hajléka. Boltíves előszobájában 1532-ből származó gót betűs felirat van (Cristus Maria 1532).
A legkorábbi lakótornya 1450-ből való. A kastélyt, annak homlokzati részét Lázár István (Lázár András fia), Bethlen Gábor hajdani játszótársa és főembere, Csík-, Gyergyó- és Kászonszék főkirálybírája építette, aki az 1596. évi agyagfalvi székely gyűlésen elnökölt.
Címere alatt a főbejárattól balra levő bástyán az 1632-es évszám olvasható. Ez a dátum  az építkezés befejezését jelzi. Az udvarban a magas falak mentén romos gazdasági épületek sorakoznak: konyha, kemence, cselédlakás, katonai lakás, kút, kovácsműhely, istálló. 1590-től 1594-ig ebben a kastélyban töltötte gyermekkorát Bethlen Gábor erdélyi fejedelem. Jelenleg a Lázár-kastély udvarán oda nem illő modern művészeti alkotások rontják e patinás épület történelmi auráját.
Ervin atya bámulatos energiával ül be az autóba, és haladunk további úticélunk felé. A kolostor keretein belül működik a két Kájoni János Gyermekotthon, a dévai Szent Ferenc Alapítvány két intézménye.
Váratlanul érkezünk mindkét helyre, fogadtatásunk mégis örömteli.
Előkerülnek a gyermekek, a nevelők, készítünk néhány felvételt, majd megnézzük a lovardában védelmet és biztonságot élvező lipicai és angol telivér lovakat. Mielőtt komolyabban összebarátkozhatnék a lovakkal, máris megyünk tovább. Hamarosan elénk tárul a gyergyói medence nyugodt, békés havas látványa, s a sokak által ismert „Tatárdombnál” ismét megállunk…  1658. szeptember 6-án Moldva felől berontó 3000 tatárt, 300 székely Gábor diák vezetésével e helyen győzött le és temette nagyrészt e halom alá. Hirdesse ez emlék, hogy a Szülőföld lángoló szeretete tízszeres ellenség fölött is diadalt arat.
Állítatott 1906-ban – olvasható az Emlékoszlopon. Színes programunkat a ferencesek által működtetett méhészet, sóbarlang megtekintésével zárul, majd tisztelgünk Bartis Ferenc író, költő kopjafája előtt.
Élmény Ervin atyával tölteni a napot, s noha 93 esztendős, egésznapos figyelme, humora nem lankad… Büszke rá, hogy Márton Áron püspök szentelte pappá. Emlékezetes találkozásunkat és egésznapos programunkat egy Tőle hallott emlékezéssel zárom: – Vértanúkká szentellek titeket! – mondta Márton Áron a fiatal papoknak 1943-ban.
Tudatta velünk, hogy nehéz, súlyos jövő vár reánk. Maga is tudta, milyen súlyos jövő vár rá is. 1950-ben zetelaki pap voltam, az ottani plébánost elvitték a Securitatera, minket pedig kizsuppoltak Udvarhelyről, ahol a Kollégium prefektusa voltam. Majd megszüntették a
Kollégiumot és kitettek Antal atyával falura, ott volt vagy 22 tanító, ketten voltunk barátok. Az újságok állandóan szidalmaztak, és írtak ellenünk, hogy mi a 22 tanító munkáját keresztülhúzzuk. Mondanom sem kell, kitűnő kapcsolatot ápoltunk az ifjúsággal, énekkart működtettünk. Amikor elmentünk a Csíksomlyói búcsúba 1949-ben, s kérdezte tőlünk Márton Áron, hogy milyen eredményeink vannak, megmutattam neki az újságot, melyben „gazember barátokként” írtak rólunk. Erre ő kihúzta a zárda fiókját, elővett egy másik újságot melyben őt „rabló lovagként” támadták. „Fiaim nem vagytok rossz társaságban!” Ezt a biztatását soha nem felejtem el – mondta Ervin atya egy különleges nap végén. Mi pedig a Vele töltött napot nem felejtjük el soha. Ervin atyán keresztül az Úr vendégei voltunk 2013. február 17-én Szárhegyen…
Frigyesy Ágnes