Parajd évzáró - Június 15. 2010

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Békesség Istentől, ,,A múlt már elesett hatalmunkból, a jövendőnek azonban még urai vagyunk......"

..........Engedjétek meg ,hogy gróf Széchényi István ezen gondolataival köszöntsem Csaba testvért, kedves vendégeinket ,gyerekeinket ,tisztelt tanári kart , alapiványunk alamennyi munkatársait,tanulóit,és minden kedves jelenlévőt.
Kedves Diákok!
Valóban a jelképes batyuval ,minden diák 1-8 as osztályok ,a nagy várakozás izgalmával búcsuztok iskolátoktól, vakáció van !
,,Gondolj Teremtődre ifjuságod napjaiban ,,
A Prédikátor Könyve 12. fejezetének 1. versével köszöntelek benneteket. Nehéz nekem most itt bölcs ,okos útravalót csokorba szedni,hogy ne,,zengő érc és pengő cimbalom,, üres hangjai uralják a búcsú pillanatait.
Az Áprily Lajos Általános iskola diákjaiként és a Szent Borbála Napköziben tartozó gyerekeinknek különös és kivételes élményekben lehettek részesek, ha értelemmel néztetek körül ebben a kifelé zárt ,de befelé igen tágas világban. Múlt és jelen egymást táplálja és értelmezi e parkban.
Számotokra eddig, ezek az intézmények voltak a kicsiny és a nagyobb emberi közösségek találkozásának ,szellemi-lelki-erkölcsi kölcsönhatásának legfontosabb ,leginkább titeket alakitó intézményi formája. Az iskolán keresztül indul a gyermek a nagyobb világ felé, község és egyház, haza és nagyvilág irányában. Az iskola igy jelentette számotokra a teljes világot eddig,a felkészülést a felnött életre.Mert mindaz, ami veletek történt ,cél és értelem szerint való volt.
Nem emberi ,hanem Isteni akarat oltotta mindannyitokba azt a növés-és fejlődéstervet, amely be kellett ,be kell töltenetek. ,s a tanárnak, nevelőnőnek,a kézen fogva vezetőnek a feladata az volt ,hogy segitsen benneteket a személyiség ,a jellem kifejlesztésében .Még akkor is , amikor ti az óvó- intő-szót kemény szivvel elutasitottátok,nem látva meg ,hogy a tanár ,nevelőnő ,is csak egy magassabb szándék eszköze az életetekben.
Adjunk hálát Istennek ! Hogy egybegyüjtött benneteket a négy esztendőre, egymás útitársául rendelt bennünket,mert négy éve létezünk itt, diáknak a tanárt és nevelőt,tanárnak és nevelőnek a diákot.
Adjunk hálát azért is ,hogy itt emberséges ,szeretetteljes kötödés kapcsolta a nevelőt a gyerekhez, gyermeket a nevelőhöz, amelyben sokszor a megbocsátás ,belátás ,kerekedett felül.
  Boldogok lesztek ,ha magatokkal viszitek a tanulás a tudás tiszteletét és méltóságát ,és képesek lesztek megérteni az ALMA MATER üzenetét : a keresztény értékrendet, amely tudja ,hogy mi a jó, és mi a rossz. Hogy majd évtizedek múlva,biztosan tudjatok válaszani ,s ez kifogyhatatlan lelki tartalék maradjon számotokra.
Kedves szülők és nagyszülők,
Köszönöm, hogy kisértétek gyermekeiteket  eddigi útjukon. Úgy érzem,hogy azért ,amilyenek lettek ezek a fiatalok ,s amilyen lesz majd az életük,abban a közös a felelősségünk .S az ebből fakadó feladat nem teher, hanem életcél. Véges földi létünknek legmagasztosabb célja , hogy gyermekeinket,jó irányban forditsuk.
Értük aggodó, öket szorosan tartó karjaink érzik közelségünket, azonban hamarosan távolabbról kell figyelnünk önállosodási törekvéseit. Az ifjuságnak jóga van ,hogy újrafogalmazza önmagát ! El kell engedni gyermekeinket, hogy majd visszatérjenek, visszatérhessenek hozzánk,és mi tárt karokkal várjuk.
Isten megadja a bölcsességet az új szerepek megtanulásához is.
Egy gondolatot szeretnék Önöknek felolvasni Boldog Teréz anyánk irta, ,,A jó amit teszel,holnap már feledésbe megy, MÉGIS TEDD A JÓT ! A becsületesség és az öszinteség sebezhetővé tesz, MÉGIS LÉGY
BECSÜLETES ÉS NYILT !Az embereknek szükségük van a segitségre ,de ha segitesz ,támadás érhet, MÉGIS SEGITS ! A legjobbat add a világnak amid csak van ,s ha verést kapsz cserébe, MÉGIS A LEGJOBBAT ADD A VILÁGNAK ! AMID CSAK VAN ! ,, eddig az idézet.
Tudjuk, voltak nehéz pillanatok is, Nem volt könnyü velük, , nem volt gyermekjáték nevelni öket a gyermekeinket. Mint Áprily Lajos, szavaival élve :

       ,,Nyügösek voltunk ,aki szeretett

         Nem élt melletünk könnyű életet

         Kövünkre is ilyen irás való:

         Idege rosz volt, de a lelke jó.,,

A nevelői szemek sokat látnak,messzire tekintenek.Mint jó tükörben, bennetek vannak, gyengeségeink,hibáink,mulasztásink,vétkeink. De mi hisszük és tudjuk a ti nagyrahivatottságotokat is. És mi látjuk közöttetek azokat is, akik jóságban, lelki nemességben,hitben majd megelőznek bennünket az Isten országában. Becsüljétek meg az együtt eltöltött időt.Becsüljétek és szeressétek egymást ,éljetek békességben kedves gyermekeink, nevelőitekkel, tanáraitokkal,társaitokkal.

Kányádi Sándort idézem,

,,Innen csak indulni lehet,

S aki indul visszajöhet .

Tisztesség dolgában mindig

Tanulhat itt, el a sirig.

Becsületből akik innen

Tarisznyáltak ,azt egykönnyen

Nem fogja az élet piszka ,

Mert itt még a sár is tiszta !,,

,,Nagy gonddal örizd a szivedet,mert belőle indul ki az élet . " ( Péld. 4.23 )
A jó Isten áldása kisérjen útjaitokon !
Köszönet illeti a polgármesteri hivatal munkatársait ,iskola, plébániák,orvosi rendelő,parajdi nőszővetséget , sóbánya munkatársait és azokat az ismerősőket is,akik munkájukkal bármilyen módon hozzájárultak munkákhoz ! Még egy jó szó is sokat ért munkánkban !
Köszönöm ,kik mellénk álltak ismerőseinkből az 1% és 2% -kal. HÁLA ÉS KÖSZÖNET !
Mindnyájunknak kivánom, hogy bizzunk magunkban,járjunk biztosan útunkon,legyenek álmaink, céljaink, amiért érdemes élni, küzdeni.
Köszönöm szépen ! Isten áldjon meg benneteket !
Jó vakációzást !

Kovács Ágnes - Parajd

{zoomcat catid=906}