Bővebben: Locsolkodás Déván!!Három dévai fiunk (az egészségügyi szakhatóság csak ennyit engedélyezett) nagy-nagy szeretettel hívja, várja a dévai lányokat, asszonyokat a tömbház ablakaiban! Akik nem olyan szerencsések, hogy itt lakjanak az ősi vár tövében, azokat a képernyő elé szólítják! Húsvét hétfőjén a legények szép versekkel, illatos rózsavízzel, e főldön a valós világban és az online téren keresztül is egy igazi locsoló ünnepet szeretnének tartani!!!

Bővebben: Nagycsütörtök éjjeli virrasztás, 2020A tömbház alatt van egy kis magán kápolnánk Déván, a Saraftai özvegyasszony tiszteletére rendeztük be hosszú évekkel ezelőtt! Ma az esti szentmise után bezárjuk a templomot és itt fogunk imádkozni, virrasztani, ez lesz a mi csendes getszemáni kertünk. Ide várjuk az internet jóvoltából a gyerekeinket, kollégáinkat és mindazokat kik lelkük mélyén Megváltójuk társaságára vágynak! 

Imádságos szeretettel, 

Csaba t.

Bővebben: Virrasztás Jézus sírjánál!Szombat a Szűzanya napja! Nagyszombat különös módon is Mária napja, hisz ezen a napon egészen biztos ő is ott virrasztott drága fia sírja mellett! Hogy kérlelhette, könnyek között zokogva, a mennyei Atyát, hogy adja vissza az ő drága gyermekét! Mária látta, hogy az ő fia, Jézus Krisztus ura az életnek, halálnak, egészen biztos, hogy nem hitét veszve, rezignáltan, magában roskadva sodródik, hanem akárcsak a kánai menyegzőn segítségért bizalommal az égiekhez fordul. Mária nagyszombati könyörgését, imáját húsvét hajnalán Jézus feltámadása megkoronázza! Gyertek imádkozzunk együtt a koronavírus által beárnyékolt nagyszombati csendben, hívjuk bizalommal, kérjük szeretettel Máriát, hogy imádkozzon velünk a világjárvány megszűnéséért!!