Bővebben: 2019. június 19. – Szerda"Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked.”  Mt 6,18
Lassan mindent az ablakban csinálunk! Akár a jó, akár a rossz dolgainkat is egykettőre kiteregetjük, közszemlére tesszük! Jézus a mai evangéliumban arra biztat, hogy vonuljunk vissza és csendben, a mennyei Atyánk társaságában tegyük a jót, imádkozzunk és böjtöljünk! Egészen biztos, hogy nekünk nem csak az emberek között tevékenykedő Krisztust kell követnünk, hanem a magányosan, mennyei Atyánk színe elé járuló, imádkozó Mesterünket is követnünk kell! 
Gondolkodjak el azon, hogy életemből, mindennapjaimból mi tartozik a nagyvilágra és mi nem? Mi az amit valóban testvéreimmel együtt könnyebben, hamarább, jobban meg tudok oldani és mi az ami egyedül rám és teremtő Istenemre tartozik?! A jótékony csend, az Isten jelenlétében eltöltött magányos órák gyógyírt jelentenek a lelkünknek! A nyári vakációs forgatagban próbáljunk meg teremtő mennyei Atyánk belső várkastélyába visszavonulni! Jézus, élete válságos periódusaiban mindig visszavonult és éjszakákat töltött Isten imádásában....  Elcsendesedve, a világgal kibékülni vonuljunk vissza a rejtekünkbe!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Evangélium
Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Vigyázzatok! Jótetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei Atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony, mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne tudja bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és akkor Atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Amikor pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkozni! Bizony, mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött, a rejtekben imádkozzál Atyádhoz! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Amikor böjtöltök, ne legyetek komorak, mint a képmutatók! Keserű arcot mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony, mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát böjtölsz, illatosítsd be hajadat és mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak Atyád, aki a rejtekben jelen van! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked.”  
Mt 6,1-6.16-18

Bővebben: 2019. június 17. – HétfőJónak lenni jó! Nem azért kell békében, szeretetben élni mert Istennek ez a parancsa, hanem azért mert jó jónak lenni, jó békében, testvéri egyetértésben élni az embertársainkkal.... A gyűlölet, a harag, a torzsalkodás sehová nem vezet, kontra produktív! A béke, a párbeszéd, a kompromisszum keresés a dinamikusan kibontakozó, szépen növekedő, fenntartható, jó kedvvel megélhető világba, az Isten Országába vezet. Egyik legszomorúbb vonása a mai embernek, hogy a terroristának kikiáltott emberekkel, népekkel, nemzetekkel nem folytat párbeszédet! Cinikus, bűnös magatartás ha bezárkózom és a magam megfellebbezhetetlen igazságát hajtogatva, ha nem vagyok kíváncsi a mások arcára, véleményére! Bármennyire is igazam lehet, ha nem hallgatom meg a másképpen érző, másképpen gondolkodó embert, akkor biztos, hogy nincs igazam, akkor én is ugyanolyan terrorista vagyok, mint amilyennek én őt kikiáltottam!  
Igazából nem csak az embertársainkkal kellene békében élnünk, hanem az egész teremtett világgal! Igen, a fákkal, növényekkel, az anyafölddel s e földön lévő hatalmas erdők, óceánok vizeiben élő megannyi élőlénnyel, s mindezt beburkoló légkörrel, minden teremtménnyel nekünk békében kell, hogy éljünk! Létünket ha fenn akarjuk tartani s gyermekeinknek, unokáinknak egy fenntartható világot szeretnénk örökségül hagyni, akkor meg kell tanulnunk egymásra figyelni, békében együtt gondolkodni, dolgozni! Mi e földön létezők egymás érdekeit szem előtt tartva egyetértésben, békében, istengyermeki méltóságunk megőrzésével kellene éljünk, a mennyei Atyánk által nekünk ajándékozott, gyönyörű világban!
Csináltatok magamnak egy zöld habitust azért, hogy prófétai gesztussal is hirdessem egy jobb, békésebb világba vetett hitemet! Egészen biztos, hogy teremtő Istenünk a szépen növekvő, kibontakozó világunkat, a huszonegyedik század hajnalára, nem egy zsákutcába vezette! Az évezredek alatt, gondviselő mennyei Atyánk, nem a pusztulás szélére navigálta a világunkat, hanem egy csodálatos új világ kapujába. Egyedül Isten türelme, irántunk való szeretete végtelen, a mi minden problémánk véges, ezért is bátran hirdetem, hogy e föld minden gondjára, bajára egészen biztos, hogy van orvosság, megoldás! Kisebb testvéri szeretettel biztatom azokat a fiatalokat, felnőtteket, akik számára fontos az emberhez, s e föld minden teremtményéhez  méltó, becsületes munkával megvalósítható és szeretettel fenntartható szép világ álma, hogy fogjanak össze és nem valaki ellen, hanem mindenért és mindenkiért hozzanak létre egy olyan csoportosulást, nevezhetjük pártnak is, melynek az Isten akarata szerinti békés együttélés megvalósítása a célja! 
Egészen biztos, hogy többen vagyunk azok, akik békére vágyunk, azok, akik Istenben bízva szeretnék e földet, minden létező közös otthonát, valóban mindannyiunk édenkertjévé tenni, a megígért Istenországát felépíteni!
Szeretettel,
Csaba t. 
Kép: A Szentháromságról elnevezett Gálospetri otthonunk.
Evangélium
Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: „Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek: Ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is. És ha valaki egy mérföldnyire kényszerít, menj vele kétannyira. Adj annak, aki kér, és aki kölcsönt akar, el ne fordulj tőle.”  
Mt 5,38-42

Bővebben: 2019. június 16. – Szentháromság vasárnapjaMindent megérteni, a végtelent bebarangolni végtelen idő kell!! Bizalommal induljunk el, időnk van, hisz örök életre születtünk, a Szentháromság gyermekei vagyunk! Cserkészük be a gyönyörű világot, bontsuk ki azt a sok izgalmas lehetőséget mit Istenünk ajándékba adott nekünk! Egyet se ne féljünk, a mi drága mennyei Atyánk teremtette e hatalmas gyönyörű kalandparkot, mindazt mi körülvesz bennünket, biztonságban vagyunk! Angyalai gondunkat viselik, merjünk álmodni, terveket szőni, útra kelni, teremtő Istenünknek e világ tovább teremtésében társai lenni!!
Egy új hét kezdetén, sok szeretettel, 
Csaba t.
Evangélium
Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Minden, ami Atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.”  
Jn 16,12-15

Bővebben: 2019. június 15. – SzombatKedves születésnapodat ülő Testvérem!!
Mindennek megvan az ideje a nap alatt, tanítja a szentírás! Ezért én most egyetlen dolgot kérek a jó Istentől ajándékba neked éspedig a bölcsesség ajándékát!! Mindennek megvan a szezonja, ilyenkor tavasszal a finom eper, cseresznye ideje van, aztán szépen sorban érnek be Isten drága ajándékai a különféle gyümölcsök! Mindeniknek megvan a maga íze, zamata, de megvan a maga ideje is, amelyik eljön és elmúlik csendesen! Minden gyümölcs nagyon finom, de ha lejár a szezonja, akkor elveszíti az izét, megposhad akár a dinnye! Minden gyümölcsöt szeretek, talán pont ezért nem szeretnék egész évben fagyasztott epret enni, inkább sorba állok az idénynek megfelelő friss gyümölcsökért!
Isten nagylelkűen az embernek is, úgy ahogyan halad az élet útján előre, évről - évre más és más feladatokat, örömöket kínál fel! Egy 6-7 éves gyereknek egészen más a feladata és az öröme, mint az első báljára készülő nagylánynak! Az alkotó, teremtő férfi kornak is, akárcsak a nagyszülővé érett felnőtt férfinak is megvan a maga Isten adta szép feladata és az ezzel járó mindennapi sikerélmény, öröm is!! A bölcs ember nem akarja az időt megállítani, hanem okosan, az idők jeleire figyelve mindig azok az értékek után nyújtja ki a kezét, melyet neki a jó Isten felkínál!!
Imádkozom érted, hogy egy újabb év mezsgyéjén megállva megtaláld a tudásod, felkészültséged, tapasztalataid alapján Isten által neked rendelt feladatokat, melyek nem csak értelmet adnak életednek, de örömmel, boldogsággal is betöltik a szívedet!
Szeretettel kívánok még sok sok boldog évet, 
Csaba t.
 Evangélium
Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Hallottátok, hogy ezt is mondták a régieknek: „Hamisan ne esküdj, és tartsd meg az Úrnak tett esküdet!” Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek! Sem az égre, mert az az Isten trónja, sem a földre, mert az lábának zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa! De még saját fejedre se esküdj, mert egyetlen hajszáladat sem tudod ősszé vagy feketévé tenni. Legyen a ti beszédetek „igen, igen, nem, nem”; ami ettől eltér, az a gonosztól van.” 
Mt 5,33-37

 

Bővebben: 2019. június 13. – Csütörtök"....menj, békülj ki testvéreddel!" Mt 5, 20
Szent Antal napján mi is béküljünk ki haragosainkkal. A tanév ne érjen véget úgy, hogy harag, gyűlölet, neheztelés van a szívünkben!! Olvassuk el Szent Antal életét és tanuljunk tőle!!
Szeretettel,
Csaba t. 
https://archiv.katolikus.hu/szentek/0613.html
Olyan békétlen korban, amikor ,,nem volt biztonságban a vendég vendéglátójától, testvér a testvérétől'' (Padovai Krónika), Antal áldott békeszerző volt. Különösen híressé lett bátor föllépése Ezzelino veronai zsarnok előtt. Ez a fejedelem buzgó és erőszakos párthíve volt az utolsó hohenstaufi császárnak, II. Frigyesnek. Politikai agyrémei szolgálatában borzalmas kegyetlenségeket követett el és százakat gyilkolt le. Akkor Antal Veronába utazott, és követelte, hogy vezessék a fejedelem elé.
Ezzelino a trónján ült. Kardforgatásban jártas testőrei vették körül. A szegény barát úgy állt eléje, mint akinek hatalma van, a trónon ülő pedig nem lenne más, mint egy bevádolt gonosztevő: emelt fővel sorolta föl bűneit -- a sok ártatlanul kiontott vért, az istentelenségeket, rablóhadjáratait --, és az ég bosszújáról beszélt, amely hamarosan be fog következni. A katonák csak uruk intését várták, hogy darabokra vágják a szerzetest --, a hatalmas úr azonban elsápadt, reszketni kezdett, leszállt trónjáról és Antal lába elé esett. Bűnbánata jeléül övét a nyaka köré tekerte, és könnyek között megesküdött a szentnek, hogy Isten bocsánatát kéri.
Evangélium
Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: „Mondom nektek: ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Ne ölj! Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének: Te esztelen!, méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: Te istentelen!, méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak aztán térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted.”  
Mt 5,20-26

Bővebben: 2019. június 12. – SzerdaTanuljuk meg és tanítsuk meg egymásnak Isten drága  parancsait!! Ahogy a közlekedési szabályok nem szabadságunkat korlátozzák, hanem épségünket védik, ugyanúgy Isten parancsolatai sem nyirbálják meg mozgásterünket, hanem békénket, biztonságunkat szolgálják: 
Isten tízparancsolata
A Sínai-hegyen Istentől adott parancsok a valláserkölcsi élet örök érvényű alaptörvényei (Kiv 20). Az embernek Isten és embertársai iránti kötelességeit összegzi. érvényessége minden időben megmarad, mivel Jézus azt mondta: "Nem megszüntetni jöttem a Törvényt, hanem beteljesíteni" (Mt 5,17). 
I. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! 
Istent felismerve első kötelességünk a benne való hit, a neki kijáró imádás; hódolat és dicsőítés, uralma kizárólagosságának elismerése. 
II. Isten nevét hiába ne vedd! 
Minthogy az ember gondolkodása és kimondott szava között szoros kapcsolat van, e hódolathoz hozzá tartozik Isten nevének (és általában az isteni dolgoknak) tisztelete. 
III. Az Úr napját szenteld meg! 
Istentől való függőségünket fejezzük ki azzal, hogy megtartjuk az Úr napját, ezt az időt (egész életünkkel együtt) Neki szenteljük, ugyanakkor a földi munkálkodás múlandóságát jelezve és a végső nyugalmat előlegezve munkaszünetet tartunk! 
Az első három parancs Isten uralmának elismeréséhez vezetett minket. Csak ez biztosítja az ember tökéletes szabadságát. A Tízparancsolat második része (táblája) az embertársak iránti kötelességeket tartalmazza, összhangban a természeti törvényekkel: 
IV. Atyádat és anyádat tiszteld! 
Kapcsolataink közül első az, mely szüleinkhez fűz, hiszen életünket és felnövekedésünket nekik köszönhetjük. A szülői felelősség és a gyermeki tisztelet egymástól elválaszthatatlan. 
V. Ne ölj! 
Minden ember élete szent. Az egészség is Isten ajándéka. így kell őriznünk magunk és mások életét. 
VI. Ne paráználkodj! 
Az új élet nemzése éppúgy tiszteletet és védelmet kíván, mint az ember teste, s a szerelemben a másik felé megnyíló legbensőbb rejtett valósága. 
VII. Ne lopj! 
Az embernek a munkával szerzett tulajdonhoz, az életét biztosító anyagi javakhoz való jogát szavatolja ez a parancs. 
VIlI. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy! 
Az emberek közti kapcsolatok legfőbb munkálója az emberi beszéd. E nagy adománnyal nem élhetünk vissza, nem használhatjuk mások kárára. A parancs a nyelvvel elkövethető legnagyobb bűnt is jelzi, s általánosságban is elénk állítja az igaz beszédet, mint Istentől szabott kötelességet. 
IX. Felebarátod házastársát ne kívánd! 
X. Mások tulajdonát ne kívánd! 
Az igaz cselekedetek mellett az igaz érzések, gondolatok, vágyak is az isteni akarat teljesítéséhez tartoznak. 
A háború, a  bűn gyümölcse Szíriában 
Evangélium
Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony, mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből egy „í” betű sem, sőt egy vessző sem, amíg minden be nem teljesedik. Aki tehát csak egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában.  
Mt 5,17-19

Bővebben: 2019. június 11. – Kedd„Menjetek, és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa!" Számomra a mennyek országa nem más, mint Jézus Krisztus királysága, maga a megváltó Istenünk személye. Isten valóban közel van hozzánk, hisz benne élünk, mozgunk, vagyunk. Ez az az Örömhír amelyet hirdetni kell a világ végéig. Isten nem egy tőlünk távol élő, messze fölöttünk álló, szenvedéseinkre, örömeinkre közömbös entitás, akinek egyetlen dolga, hogy elítéljen vagy megjutalmazzon bennünket. Nem, Isten egészen más! Ő végtelenül közel áll hozzánk! Ahogy Mária testében testet öltött vagy Názáret poros utcáin együtt játszott a gyerekekkel, ugyanúgy szeretne ma is velünk lenni, velünk élni! Ahogyan együtt rótta apostolaival Szentföld úttalan útjait, esténként ahogyan elhagyott helyeken együtt táborozott, virrasztva együtt imádkozott a tanítványaival, ugyanúgy szeretne ma is velünk lenni, megosztani velünk örömeinket, bánatunkat, együtt álmodni, tervezni, világunkat szebbé, lakhatóbbá tenni! Ő emberek halászává akar tenni és nem kőműves mesterekké, hogy valami elvont hatalom nevében egy királyságot szolgáljunk. Krisztus királysága nem más királyságokat megdöntő hatalom, nem egy földi berendezkedés bírókkal és orvosokkal, tanárokkal és börtönőrökkel, hanem bennünk lakó szentháromságos Szeretetközösség. Krisztus arra vágyik, hogy az öntudatra ébredésünk után Teremtő Istenünk áldott jelenlétére is ráébredjünk! Isten élő Szeretetközösség, velünk egy asztalhoz ülő Szentháromság! Ezért mi nem parancsokra figyelő, előírásokat megtartó, Isten országát bágyadtan építő emberek kell, hogy legyünk, hanem lángoló szívű, Istent imádó szerelmesek. Minket a kereszten is szerető, tőlünk viszontszeretetet kérő élő Isten gyermekei vagyunk! Mindent elérhetünk, mindent megvalósíthatunk, de ha nem vagyunk részesei a szentháromságos egy Isten Szeretetközösségének, művünk csak csillogó homokvár mely bármennyire is szép, megtervezett, megépített, mégis össze fog dőlni! 
Isten Országa nem más, mint Isten maga! Szeretettel,
Csaba t. 
Kép: Szent Péter Bazilika a háttérben! A gyermekek portréjában felragyognak a gyermek Jézus szép vonásai.
Evangélium
Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait: „Menjetek, és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa! Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, és űzzetek ki ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok! Ne legyen övetekben se arany, se ezüst, se rézpénz! Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se botot! Méltó ugyanis a munkás a kenyerére. Ha egy városba vagy faluba érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok, amíg csak el nem távoztok! Amikor pedig beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét. Ha érdemes rá a ház, akkor a békétek rászáll; ha pedig érdemtelen, akkor békétek visszaszáll rátok.”  
Mt 10,7-13

Bővebben: 2019. június 10. – HétfőMilyen jó látni, ahogyan Jézus összegyűjti barátait és békésen jóra tanítja őket! Ő bölcsen nem Heródest vagy kora embertelen társadalmi szokásait szapulja, nem a másképp gondolkodó emberekkel vitatkozik, hanem megfogalmazza mindazt, amit Ő hisz és vall, követhető értékeket állít tanítványai elé! Jézus gyönyörű gondolatait olvasva csendesedjek el és gondolkodjak el, vajon én megfogalmaztam magamnak és szeretteimnek mindazt, mit fontosnak látok, ami alapján életem döntéseit megszoktam hozni? Hitemet, véleményemet a világról néhány mondatban ki tudom fejezni, meg tudom osztani másokkal, vagy csak elégedetlenkedem, mint néhány kurta életű kocsmai szónok?
Csendesedjek el és Jézus nyolc boldogságról szóló tanítását átelmélkedve, fogalmazzam meg a magam életbölcsességét elsősorban önmagamnak, de gyermekeimnek, a körülöttünk élő szeretteink számára is!
Kisebb testvéri szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: csíkszentsimoni polgármester szeretettel tanítja népét. 
Evangélium
Abban az időben, Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket: 
„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. 
Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. 
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. 
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek. 
Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. 
Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. 
Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. 
Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa. 
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben” 
Mt 5,1-12

Bővebben: 2019. június 6. – CsütörtökFerenc pápa biztatására kérjük a Szűzanyát segítsen összevarrni a szétszakadozó jövőt!! Az a román ember ki nem tiszteli, szereti a vele együtt élő magyar embert, annak a javait, felmenőit, temetőit az nem jó keresztény, nem jó román ember, húszú távon nem építője, hanem rombolója ennek az országnak!! Nagyon fontos lenne, hogy ezt az igazságot felismerje a mindenkori állami hatóság és megvédje az állampolgárait, legyenek azok bármilyen nemzeti, felekezeti kisebbség tagjai!!  
Imádkozzunk Ferenc pápa lelkületével az áldott békéért, azért, hogy az erőszakot a bölcs párbeszéd váltsa fel, hogy egymást és egymás halottait tiszteljük, békés szeretettel keressük azt a jövőt, mely teremtő Isten színe elé vezethet bennünket, mindannyiunkat románokat, magyarokat egyaránt!
Békességért imádkozva,
Csaba t.  

Elfoglalták az úzvölgyi sírkertet, ünnepeltek a románok

Evangélium
Abban az időben Jézus az égre emelte szemét és így imádkozott: Szent Atyám, nemcsak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Egyek legyenek mindnyájan! Amint te, Atyám, bennem vagy és én tebenned, úgy legyenek ők is mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk: én őbennük, te énbennem, hogy így ők is teljesen egyek legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél. Atyám! Azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok s lássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mivel már a világ teremtése előtt szerettél engem. Én igaz Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s ők is megismerték, hogy te küldtél engem. Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel engem szeretsz, bennük legyen, és én is őbennük legyek.  
Jn 17,20-26

Bővebben: 2019. június 5. – SzerdaKapaszkodjunk Jézus Krisztus keresztjébe, Ő óv meg bennünket a gonosztól, Ő mutat utat nekünk!!
Szeretettel,
Csaba t. 
Evangélium
Abban az időben Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott: Szent Atyám, tartsd meg a te nevedben azokat, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem nevedben azokat, akiket nekem adtál. Megtartottam őket, és senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás. Most tehozzád megyek, ezeket pedig elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Átadtam nekik tanításodat, de a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem tőled, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból. Szenteld meg őket az igazságban, mert a te tanításod igazság. Amint te elküldtél engem a világba, úgy küldöm én is őket a világba. És értük szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazságban.  
Jn 17,11b-19